Tuấn Luật sư

Rút bảo hiểm xã hội một lần theo Nghị quyết 93/2015/NĐ-CP

Nội dung yêu cầu tư vấn: xin tổng đài tư vấn giúp cho tôi với ạ: tôi công tác có đóng bhxh được 20 năm 9 tháng,nay tôi nghỉ việc do công ty thực hiện cổ phần hóa theo diện lao động đôi dư,xin hỏi tôi muốn lấy BHXH một lần theo nghị quyết vừa sửa đổi để dành quyền tự quyết cho người lao động có hiệu lực từ năm 2016 (Nghị 93/2015/NĐ-CP ),vậy có được không và thủ tục như thế nào ,xin trân trọng cám ơn


Trả lời: Cảm ơn bác đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bác chúng tôi tư vấn như sau:

Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

“1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Ra nước ngoài để định cư;

c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

d) Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

4. Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội.”

Điều 1 Nghị quyết 93/2015/NĐ-CP về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần, quy định như sau:

“…Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần…”

Như vậy, trừ trường hợp quy định tại điển b, c khoản 1 Điều 60 thì người lao động có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên sẽ không được rút bảo hiểm xã hội 1 lần. Bởi vậy, bác sẽ không được rút bảo hiểm xã hội 1 lần.

Mặt khác Nghị quyết 93/2015/NĐ-CP quy định về việc sẽ cho phép người lao động rút bảo hiểm xã hội 1 lần khi người lao động không có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Nên bác không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết này.

Trong trường hợp này, nếu bác chưa đủ tuổi hưởng lương hưu thì bác cần bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm. Khi đủ tuổi theo quy định của pháp luật bác sẽ hưởng chế độ hưu trí.

Song điều luật cũng loại trừ 2 trường hợp ngoại lệ, theo đó nếu bác thuộc 1 trong 3 trường hợp được quy định tại các điểm b, c, d khoản 1 Điều 60 trên thì bác sẽ được rút bảo hiểm xã hội một lần.

Trân trọng !

Luật Gia: Nguyễn Thảo - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí