Vũ Thanh Thủy

Quyền lợi khi làm thêm giờ, tăng ca quy định thế nào?

Luật sư tư vấn về quyền lợi của người lao động khi làm thêm giờ theo quy định pháp luật. Tiền lương làm thêm giờ được tính như nào? Ngoài tiền lương làm thêm giờ, người lao động còn được hưởng chế độ gì nữa không? Để tìm hiểu chi tiết về vấn đề này, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn sau đây:

1. Tư vấn về chế độ của người lao động khi làm thêm giờ

Đối với người lao động, ngoài việc quan tâm đến mức lương, chế độ bảo hiểm xã hội thì người lao động cũng nên quan tâm đến các quy định của pháp luật về thời gian làm việc, thời gian làm thêm giờ, chế độ lương làm thêm giờ để đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình. Nếu bạn chưa tìm hiểu quy định pháp luật về vấn đề này, bạn hãy liên hệ tới Luật Minh Gia, luật sư sẽ tư vấn cho bạn những nội dung như sau:

+ Quy định pháp luật về thời gian làm việc bình thường;

+ Quy định pháp luật về thời gian làm thêm giờ;

+ Quy định pháp luật về tiền lương làm thêm giờ;

Để liên hệ với chúng tôi và yêu cầu tư vấn, bạn vui lòng gửi câu hỏi tư vấn hoặc Gọi: 1900.6169, ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại tình huống mà Luật Minh Gia tư vấn dưới đây:

2. Tiền lương làm thêm giờ theo quy định pháp luật

Hỏi: Tôi đang công tác tại Công ty A, đã có thời gian công tác gần 10 năm, tuy nhiên thời gian gần đây do thay đổi Giám đốc mới và tình hình Tổng công ty có chính sách mới, do đó Công ty có nhiều thay đổi về công việc cũng như con người để làm. Tôi xin hỏi Công ty đang thực hiện các thay đổi như sau có đúng quy định của Pháp Luật hay không

1. Phòng Kế toán đang có 17 người nay giảm xuống còn 9 người, trong khi không bổ sung thêm công nghệ hay phần mềm quản lý tốt hơn, thậm trí công việc còn nặng hơn trước.

2. Vì khối lượng công việc nhiều tôi phải làm thêm cả ngày lẫn đêm, cả thứ 7 và chủ nhật mới hoàn thành được công việc (Bảo vệ Công ty ghi chép ngày tôi làm việc chứng kiến). Lương không được tính làm thêm giờ. Như vậy Công ty có vi phạm Luật lao động hay không

3. Vì phải làm cả ngày lẫn đêm, cả thứ 7 và chủ nhật ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình, chồng, con cái tôi có được quyền khởi kiện Công ty đến bù cho những năm tháng tôi phải làm không?

4. Xin Luật sư tư vấn giúp tôi phải làm gì để đảm bảo quyền lợi của người lao động? có kiện Công ty được không và thủ tục phải làm những gì?

Trả lời: Chào chị, cảm ơn chị đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, chúng tôi xin tư vấn như sau:

1. Việc giảm nhân sự phòng kế toán từ 17 người xuống còn 9 người. Vì chị không nói rõ công ty chuyển 8 người còn lại làm ở vị trí khác hay chấm dứt HĐLĐ với họ. Nếu là chuyển người lao động đi làm công việc khác thì phải thuộc các trường hợp tại điều 31 Bộ luật lao động 2012 và đảm bảo những điều kiện sau:

1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.

3. Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định”.

2. Về việc chị phải làm thêm thứ bảy, chủ nhật mà không được trả lương làm thêm là công ty vi phạm quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Điều 106, Bộ luật lao động về làm thêm giờ

“1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ”.

Như vậy, công ty chị có thể cho NLĐ làm thêm nhưng phải thỏa mãn các điều kiện tại khoản 2 nêu trên theo đó việc làm thêm giờ phải có sự đồng ý của chị, tuy nhiên công ty chị phải trả tiền lương làm thêm giờ theo quy định của pháp luật:

Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày”.

3. Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, công ty phải bố trí để chị được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

4. Để đảm bảo được quyền lợi của mình chị có thể thực hiện các công việc sau:

- Tiến hành bàn bạc, thương lượng với NSDLĐ, yêu cầu NSDLĐ giải quyết các quyền lợi của chị về việc thanh toán tiền lương làm thêm giờ và nghỉ bù sau thời gian làm thêm

- Nếu việc thương lượng mà không đi đến thoả thuận chung, hoặc một trong hai bên từ chối thương lượng, cần phải có sự can thiệp của chủ thể thứ ba thông qua thủ tục hoà giải, trọng tài hoặc xét xử để giải quyết tranh chấp lao động. Chị có thể gửi đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp lao động cá nhân tại Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện, tiếp đó Phòng Lao động – TB&XH báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định cử hòa giải viên tham gia giải quyết tranh chấp lao động. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hòa giải, hòa giải viên lao động phải kết thúc việc hòa giải. Trường hợp hai bên thỏa thuận được hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành. Trường hợp hòa giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành hoặc hết thời hạn giải quyết mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải thì mỗi bên tranh chấp có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

Chị có thể tham khảo thủ tục tại bài viết sau: https://luatminhgia.com.vn/hoi-dap-lao-dong/trinh-tu-giai-quyet-tranh-chap-lao-dong-ca-nhan.aspx

 - Ngoài ra, chị có thể thực hiện khiếu nại theo quy định của Nghị định 119/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Quyền lợi khi làm thêm giờ, tăng ca quy định thế nào?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Gọi ngay