Bùi Thanh Hương

Quyền lợi của người lao động trong trường hợp người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu

Tư vấn về quyền lợi của người lao động trong trường hợp người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu như sau: Chào luật sư, Em hiện đang làm việc tại 1 Công ty Liên doanh từ 1996 đến nay. Cuối tháng 8 này Công ty Liên doanh hết thời hạn theo giấy phép đầu tư, bên nước ngoài rút vốn đầu tư chỉ còn lại 1 Công vốn của ty trong nước. Công ty trong nước thống nhất để vốn góp lại và thành lập 1 Công ty Cổ phần mới để hoạt động.

Một số CBCNV từ Công ty Liên doanh sẽ chuyển sang làm việc tại Công ty cổ phân này, trong đó có em. Theo sự việc như trên Em có được hưởng trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp hay không?
 
Trả lời
 
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Minh Gia, chúng tôi tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:
 
Trong trường hợp người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, nghĩa vụ của người lao động được quy định cụ thể tại Điều 44 Bộ luật lao động 2012:
 
1. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.
Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.
2. Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc, thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.
Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.
3. Việc cho thôi việc đối với nhiều người lao động theo quy định tại Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.
 
Như vậy, bạn chỉ được hưởng trợ cấp mất việc trong trường hợp công ty không bố trí công việc cho bạn khi thay đổi cơ cấu. Thực tế, bạn vẫn được giữ lại tiếp tục làm việc nên không được trợ cấp mất việc.
 
Về trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2006, quy định chi trả trợ cấp thất nghiệp khi mất việc làm. Bạn vẫn đang tiếp tục làm việc tại công ty nên sẽ không được chi trả trợ cấp thất nghiệp.

 

Trân trọng.
Cv Khánh Linh - Công ty Luật Minh Gia.

Tư vấn miễn phí