Luật sư Trần Khánh Thương

Quy trình giao kết hợp đồng lao động thực hiện thế nào?

Quy trình ký hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động thể hiện tính rõ ràng về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên khi tham gia quan hệ lao động. Vậy hiện nay pháp luật hiện hành quy định có những loại hợp đồng lao động nào? Việc gia hạn khi hợp đồng hết hạn như thế nào?... Quý khách có thể tham khảo nội dung dưới đây để đảm bảo quyền lợi của mình.

Câu hỏi:

Xin chào luật sư! Cho em hỏi về hợp đồng lao động. Em đang phụ trách làm hợp đồng cho nhân viên công ty. Đối với loại hợp đồng mình phải ghi là hợp đồng xác định thời hạn 01 năm. Và sau một năm mình lại phải kí hợp đồng mới phải không? Công ty có quyền gia hạn thời hạn của hợp đồng lao động không? Và quy định về mức lương, bậc lương, hệ số lương như thế nào?

Trả lời:

Cảm ơn chị đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, với vấn đề bạn đang vướng mắc chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về vấn đề ký hợp đồng lao động, gia hạn hợp đồng lao động

Tại Khoản 1 Điều 20 Bộ luật lao động 2019 có quy định về loại hợp đồng lao động như sau:

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

...”

>> Tư vấn quy định về giao kết hợp đồng lao động, gọi: 1900.6169

Căn cứ theo quy định nêu trên thì hiện nay pháp luật lao động quy định có hai loại hợp đồng lao động đó là hợp đồng xác định thời hạn và hợp đồng không xác định thời hạn. Đối với loại hợp đồng xác định thời hạn thì thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kế từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực.

Do đó, nếu công ty chị có ý định ký hợp đồng xác định thời hạn với người lao động thì có thể cân nhắc ký hợp đồng từ 01tháng đến 36 tháng. Khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn thì các bên có thể thỏa thuận ký hoặc không ký hợp đồng lao động mới (khoản 2 Điều 22 Bộ luật lao động 2019 có quy định, các bên có thể ký kết phụ lục hợp đồng lao động để sửa đổi, bổ sung một số điều khoản nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động).

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Bộ luật lao động 2019:

“2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;

b) Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

c) Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.

Căn cứ theo quy định trên thì khi hợp đồng lao động hết hạn, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới. Do đó, nếu công ty chị ký hợp đồng xác định thời hạn 01 năm với người lao động thì khi hợp đồng hết hạn các bên nếu có nhu cầu tiếp tục thực hiện quan hệ lao động thì có thể thỏa thuận để ký kết hợp đồng mới. Nếu ký hợp đồng lao động mới cũng là hợp đồng xác định thời hạn thì chỉ được ký thêm 01 lần.

Thứ hai, về vấn đề tiền lương trong hợp đồng lao động

Tại Điều 90 Bộ luật lao động quy định về tiền lương như sau:

“1. Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

2. Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

3. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.

Căn cứ theo quy định nêu trên thì chế độ tiền lương giữa người lao động và người sử dụng lao động được chi trả dựa theo nguyên tắc thỏa thuận của các bên nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề thì phải đảm bảo mức lương cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Mức lương tối thiểu vùng và các trường hợp được xác định là người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề chị có thể tham khảo quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Gọi ngay