Ls Phùng Gái

Quy định về thời giờ làm việc bình thường và tiền lương làm tăng ca?

Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 1 ngày và 48 giờ trong 1 tuần. Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài giờ làm việc bình thường được quy định pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

1. Luật sư tư vấn về lao động.

Quy định về thời gian làm việc bình thường, thời gian làm thêm giờ, thời gian làm thêm giờ vào ban đêm được quy định theo Bộ luật Lao động 2012. Vậy, tiền lương làm việc bình thường và thời gian làm thêm giờ, làm thêm giờ vào ban đêm được pháp luật quy định như thế nào?

Nếu bạn đang gặp phải vướng mắc liên quan đến thời gian làm việc, bạn cần tham khảo các quy định pháp luật về lao động hoặc ý kiến của luật sư có chuyên môn. Trong trường hợp bạn không có thời gian tìm hiểu hoặc không có luật sư riêng, bạn hãy liên hệ Luật Minh Gia để chúng tôi giải đáp và hướng dẫn cụ thể.

Để được hỗ trợ, tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến lao động, bạn hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi hoặc Gọi: 1900.6169, để được tư vấn.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm tình huống mà Luật Minh Gia tư vấn dưới đây để có thêm kiến thức về pháp luật.

2. Quy định về thời giờ làm việc bình thường và tiền lương làm tăng ca.

Câu hỏi tư vấn: Tôi làm về công ty sản xuất giầy dép xuất khẩu, lương thời gian. Mới đây Ban giám đốc công ty có ban hành thông báo như sau: - Khối thời gian nếu không làm đủ 26 ngày công thì những ngày làm tăng ca hoặc chủ nhật sẽ không được tính là thêm giờ. Ví dụ trong tháng 07/2016 tôi có 18 tiếng tăng ca nhưng tôi nghỉ gia đình có việc 2 ngày.

Thời gian tăng ca sẽ được tính bình thường là thời gian 8 tiếng 1 ngày ( thực tế thời gian làm việc là 9 tiếng trong khi hợp đồng lao động là 8h ) sẽ bị trừ và chỉ còn 2 tiếng tính là tăng ca thêm giờ. Theo tôi được biết thời gian tính thêm giờ tính khác so với thời gian làm 8 tiếng. Vâỵ cho tôi hỏi phía Công ty tôi có vi phạm luật lao động không?

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

- Thứ nhất, liên quan tới thời giờ làm việc bình thường.

Theo quy định tại Điều 104 Bộ luật lao động năm 2012. Cụ thể:

Điều 104. Thời giờ làm việc bình thường

1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần .

Như vậy, đối chiếu quy định trên với trường hợp của bạn thì việc đơn vị áp dụng thời giờ làm việc bình thường 9 giờ/ngày trong khi luật quy định là không quá 8 giờ/ngày là trái quy định pháp luật về lao động. Do đó, trong trường hợp này để đảm bảo quyền lợi của mình thì sẽ làm đơn khiếu nại gửi Ban lãnh đạo đơn vị hoặc khiếu nại tới Phòng lao động thương binh xã hội để xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trên và buộc đơn vị áp dụng thời gian làm việc 8 giờ/ngày. Cụ thể, Nghị định số 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động đi làm việc ở nươc ngoài theo hợp đồng.

Điều 14. Vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Thực hiện thời giờ làm việc bình thường quá số giờ làm việc theo quy định tại Điều 104 Bộ luật lao động .

- Thứ hai, liên quan tới tiền lương làm thêm giờ.

Điều 110. Nghỉ hằng tuần

1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Theo đó, tiền lương làm việc tăng ca và làm vào ngày nghỉ hàng tuần với tiền lương trong thời gian làm việc bình thường được tính khác nhau. Do đó, đơn vị ra thông báo "thời gian nếu không làm đủ 26 ngày công thì những ngày làm tăng ca hoặc chủ nhật sẽ không được tính là thêm giờ" tức - tự ý chuyển thời gian làm tăng ca ngày nghỉ hàng tuần của người lao động để bù cho ngày nghỉ trong tuần của người lao động mà không thanh toán tiền làm thêm giờ. Trên thực tế chuyển 18 giờ làm thêm của bạn trừ vào hai ngày nghỉ trong tuần là trái quy định của pháp luật (hai ngày nghỉ trong tuần của bạn sẽ được xác định là ngày nghỉ không hưởng lương hoặc nghỉ theo chế độ phép năm dựa trên thỏa thuận giữa hai bên).Nên để đảm bảo quyền lợi thì làm đơn khiếu nại yêu cầu đơn vị trả đầy đủ tiền lương làm thêm giờ cho bạn. 

Gọi ngay