LS Phùng Gái

Quy định về phụ cấp công vụ, tiêu chuẩn làm kế toán trưởng?

Câu hỏi tư vấn: Cho tôi hỏi về phụ cấp công vụ và tiêu chuẩn kết toán trưởng như sau: Vừa rồi đơn vị được TT Sở kết luận: 1. Văn Thư, Tạp Vụ, Photocopy 3 trường hợp này đơn vị hợp đồng khoán mà lại chi trả phụ cấp công vụ là sai. ...2. Kế toán đơn vị cấp I ký hợp đồng với đơn vị trực thuộc cấp II làm kế toán thay cho Kế toán đơn vị cấp II nghỉ thai sản vậy là sai, truy thu số lương hưởng trong 3 tháng đầu, 3 tháng sau đơn vị cấp I ký quyết định kiêm nhiệm.

3. Trường hợp Kế toán đơn vị Sở (đầu ngành) Chưa có bằng Đại học, chỉ có bằng trung cấp Kế toán, có chứng chỉ Kế toán Trưởng, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, có thời gian công tác 13 năm, là người vô biên chế 2003. Vậy có được làm Kế toán trưởng hay không? có thì thủ tục như thế nào?  Xin cảm ơn.
 
Trả lời tư vấn: Đối với thắc mắc của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

+Trường hợp 1: Theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 2 Nghị định 34/2012/NĐ –CP về đối tượng hưởng phụ cấp công vụ

Điều 2: Đối tượng áp dụng
 
1. Cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước quy định tại Điều 1 Nghị định này, bao gồm:

d) Người làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội áp dụng quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; không bao gồm người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập;


Đồng thời theo thông tư hướng dẫn Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) thì một số loại công việc sau đây trong cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện theo chế độ HĐLĐ như sửa chữa, bảo trì đối với hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước ở công sở, xe ô tô và các máy móc, thiết bị khác đang được sử dụng trong cơ quan; lái xe; bảo vệ; vệ sinh; trông giữ phương tiện đi lại của cán bộ, công chức và khách đến làm việc với cơ quan; và công việc khác như nấu ăn tập thể, tạp vụ, …

Theo đó, từ thông tin bạn trình bày, những đối tượng này làm việc tại đơn vị sự nghiệp công nghiệp( văn thư, tạp vụ, photocopy). Kết hợp với điểm d Điều luật này thì những đối tượng  tạp vụ, người làm theo chế độ hợp đồng khoán… tại các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ không được chi trả phụ cấp công vụ

Vì vậy, khi Sở Nội Vụ Thanh Tra ra quyết định việc chi trả phụ cấp công vụ này là hoàn toàn chính xác, có căn cứ.

+Trường hợp thứ hai, Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV về việc Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí,miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng,phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước:

Điều 14. Thủ tục miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán, chấm dứt hợp đồng với người được thuê làm kế toán trưởng
 
1. Cấp nào bổ nhiệm kế toán trưởng, bố trí phụ trách kế toán thì cấp đó có quyền miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán. Thủ tục miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán thực hiện như thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng, thủ tục bố trí phụ trách kế toán.

 
Theo đó, cấp nào bổ nhiệm kế toán trưởng thì cấp đó tiến hành việc miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng. Nên trong trường hợp của bạn nếu kế toán đơn vị cấp I tự ra quyết định ký hợp đồng với đơn vị trực thuộc cấp II làm kế toán thay cho Kế toán đơn vị cấp II nghỉ thai sản thì về nguyên tắc là trái với quy định pháp luật nên Sở Nội Vụ Thanh Tra ra quyết định  truy thu số lương hưởng trong 3 tháng đầu, 3 tháng sau đơn vị cấp I ký quyết định kiêm nhiệm là hoàn toàn chính xác.

+Trường hợp thứ ba, Theo quy định Luật kế toán 2003 về tiêu chuẩn làm kế toán:
Điều 50. Tiêu chuẩn, quyền và tráchnhiệm của người làm kế toán
 
1. Người làm kế toánphải có các tiêu chuẩn sau đây:
 
a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp,trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
 
b) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụvề kế toán.


Đồng thời,

Điều 53. Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng
 
1. Kế toán trưởng phảicó các tiêu chuẩn sau đây:
 
a) Các tiêu chuẩn quyđịnh tại khoản 1 Điều 50 của Luật này;
 
b) Có chuyên môn, nghiệp vụ về kếtoán từ bậc trung cấp trở lên;

 
c) Thời gian công tácthực tế về kế toán ít nhất là hai năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là ba năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán bậc trung cấp.
 
2. Người làm kế toántrưởng phải có chứng chỉ qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng.
 
3. Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng phù hợp với từng loại đơn vị kế toán.
 

Như vậy, từ thông tin bạn cung cấp thì người làm kế toán đơn vị Sở (đầu ngành) chưa có bằng Đại học, chỉ có bằng trung cấp Kế toán, có chứng chỉ Kế toán Trưởng, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, có thời gian công tác 13 năm.

Kết hợp với quy định tại Điều 53 Luật kế toán thì trường hợp này vẫn sẽ được làm kế toán trưởng.

Trân trọng!
CV P.Gái - Công ty Luật Minh Gia.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí