LS Phùng Gái

Quy định về điều kiện và thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Câu hỏi tư vấn: Ngày 12/10/2016 tôi có nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm hỗ trợ việc làm (TTGTVL). Theo đó, tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 06/10/2016 đến ngày 05/01/2017. Tôi đã nhận được tiền trợ cấp tháng đầu tiên ngày 18/10/2016 (6 ngày sau ngày làm việc đầu tiên 12/10/2016).

 

Sau đó ngày 20/10/2016 tôi được nhận thử việc tại 1 công ty, có ký hợp đồng thử việc 2 tháng và không tham gia bảo hiểm xã hội trong thời gian thử việc. Ngày hẹn thứ hai 07/11/2016 tôi có mặt tại TTGTVL để thông báo về tình hình công việc hiện tại, tôi có ghi rõ là đang trong giai đoạn thử việc và không tham gia BHXH, nhân viên tư vấn nói với tôi là tiền BHTN tháng này sẽ không được chuyển mà giữ lại chuyển dồn vào tháng sau.

 

Ngày 06/12/2016 tôi đến trung tâm theo lịch hẹn và tiếp tục xác nhận mình đang trong giai đoạn thử việc cũng như không có tham gia BHXH, nhân viên tư vấn tiếp tục thông báo tiền trợ cấp của tôi sẽ bị giữ lại và chuyển vào tháng sau. Tuy nhiên trong lịch hẹn thì ngày 06/12 là ngày hẹn cuối cùng với TTGTVL. Luật sư cho tôi hỏi là trong trường hợp của tôi, nhân viên tư vấn như vậy có đúng hay không? Và việc giữ khoản trợ cấp của tôi suốt 2 tháng có đúng với quy định hay không? Nếu không đúng tôi có thể phản ánh tình huống của ở đâu? Mong nhận được sự tư vấn của luật sư. Xin chân thành cảm ơn!

 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Theo quy định của Luật việc làm năm 2013 về hưởng trợ cấp thất nghiệp. Cụ thể:

 

Điều 46. Hưởng trợ cấp thất nghiệp

...

2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

 

3. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 

Điều 53. Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này.

 

2. Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian được hưởng theo quyết định thì tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này.

 

 

Đồng thời, Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp:

 

Điều 18. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

...

2. Chi trả trợ cấp thất nghiệp

 

a) Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên của người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

 

b) Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 2 trở đi trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động. Trường hợp thời điểm ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo.

 

3. Sau thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả, nếu người lao động không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

 

Quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để không chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động; 01 bản đến người lao động. Quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

 

Như vậy, đối chiếu quy định trên với trường hợp của bạn thì tính từ thời điểm hoàn tất hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bạn vẫn tuân thủ đầy đủ về việc thực hiện nghĩa vụ thông báo tìm kiếm việc làm theo đúng hẹn của Trung tâm giới thiệu việc làm nên trung tâm có trách nhiệm thanh toán đầy đủ tiền trợ cấp từ tháng thứ hai trở đi trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với bạn.

 

Đồng thời, cũng không có văn bản quy định trung tâm được phép giữ, kéo lùi thanh toán tiền trợ cấp của người lao động sang các tháng tiếp theo. Do đó, việc ra thông báo trả lời và thực hiện giữ tiền trợ cấp lại và chuyển vào tháng sau là trái quy định pháp luật. Theo đó, để đảm bảo quyền lợi của mình thì bạn có quyền làm đơn khiếu nại gửi trực tiếp trung tâm giới thiệu việc làm hoặc khiếu nại tới Phòng lao động thương và xã hội để giải quyết.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Quy định về điều kiện và thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV P.Gái - công ty Luật Minh Gia.

 

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn