1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Hỏi đáp pháp luật
 4.  › 
 5. Hỏi đáp Lao động
 • Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên Trung học phổ thông

  • 12/05/2021
  • Mạc Thu Trang
  • Chế độ làm việc đối với giáo viên Trung học phổ thông được pháp luật quy định như thế nào? Quy định về định mức tiết dạy của giáo viên. Nếu bạn đang gặp vấn đề này và chưa biết cơ quan, đơn vị nơi mình công tác có thực hiện đúng quy định pháp luật hay không thì bạn có thể liên hệ với Luật sư của Công ty Luật Minh Gia để được hỗ trợ tư vấn kịp thời.

  Câu hỏi: Kính nhờ luật sư tư vấn: Đơn vị tôi là trường thpt định mức tiết dạy của giáo viên là 37 tuần tương đương 629 tiết. Trong năm Gv thực hiện giảng dạy theo phân công là 35 tuần =595 tiết, coi thi học kỳ 1,2 là 2 tuần = 34 tiết. Vậy 2 tuần coi thi học kỳ có được tính vào định mức tiết dạy của giáo viên hay không?

  Trả lời: Cảm ơn chị đã gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Minh Gia, trường hợp của chị Luật Minh Gia tư vấn như sau:

  Căn cứ theo Điều 6 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông:

  Điều 6. Định mức tiết dạy

  Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần, cụ thể như sau:

  1. Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết;

  2. Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp trung học cơ sở, 15 tiết ở cấp trung học phổ thông;

  Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú là 21 tiết ở cấp tiểu học, 17 tiết ở cấp trung học cơ sở;

  Định mức tiết dạy của giáo viên trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết đối với giáo viên ở cấp tiểu học, 17 tiết đối với giáo viên ở cấp trung học cơ sở.

  Chế độ làm việc của giáo viên phổ thông được thực hiện theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 9/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, định mức tiết dạy của giáo viên THPT là 17 tiết/tuần; thời gian làm việc của giáo viên phổ thông là 42 tuần (trong đó có 37 tuần dành cho việc giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học).

  Như vậy, chế độ làm việc của giáo viên trung học phổ thông là 37 tuần dành cho hoạt động giảng dạy và các hoạt động giáo dục, bao gồm cả 2 tuần thi học kỳ.

Bài viết nổi bật

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi: 1900 6169