Bùi Thanh Hương

Quy định pháp luật về nghỉ công tác để chờ tuổi nghỉ hưu đồi với viên chức

Luật sư tư vấn về điều kiện, chế độ để nghỉ công tác chờ tuổi nghỉ hưu đối với viên chức như sau: Bố tôi sinh ngày 7/8/1957 (58 tuổi) làm Bí thư Đảng ủy xã, thực hiện theo NĐ 26 của Chính phủ về việc không đủ tuổi tái cử. Bố tôi có đơn xin nghỉ trước tuổi chờ đủ tuổi nghỉ hưu. Ngày 3/7/2015 bố tôi có quyết định cho nghỉ việc chờ tuổi nghỉ hưu. Vậy xin luật sư cho biết:

1. Bố tôi có được hưởng mọi chính sách như điều 5 của Nghị định 26 của Chính phủ không?
2. Xin luật sư giải thích thêm cho tôi hiểu thêm về Khoản 1 của Điều 5 của Nghị định 26 này. "....dưới 2 năm (24 tháng) công tác đến tuổi nghỉ hưu....".
Rất mong được sự tư vấn của luật sư
Tôi xin chân thành cảm ơn!
 
 
Trả lời:
 
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Minh Gia, chúng tôi tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:
 
Điều kiện để được nghỉ công tác chờ tuổi sẽ nghỉ hưu được quy định tại Điều 5 Nghị định 26/2015/NĐ-CP:
 
Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm còn dưới 2 năm (24 tháng) công tác sẽ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, nếu không bố trí được vị trí công tác phù hợp và không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu.
 
Như vậy, có 3 điều kiện đặt ra:

- Còn dưới 2 năm công tác sẽ đến tuổi nghỉ hưu, tức là đối với nam tuổi nghỉ hưu là 60 thì chỉ được nghỉ công tác chờ tuổi nghỉ hưu khi hơn 58 tuổi trở lên

- Không bố trí được vị trí công tác phù hợp

- Cán bộ không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi

 
Bạn cho biết, đến ngày 3/7/2015 là có quyết định cho nghỉ việc chờ tuổi nghỉ hưu, nhưng bạn không nói rõ là quyết định này có hiệu lực từ ngày nào. Bạn cần đối chiếu thời gian từ 7/8/1957 đến ngày quyết định có hiệu lực xem tuổi của bố bạn lúc đó có vượt 58 tuổi không (tức là qua ngày 7/8/2015). Khi vượt 58 tuổi thì mới đủ điều kiện để được nghỉ việc chờ tuổi nghỉ hưu.
 
Theo nguyên tắc, trường hợp của bố bạn là đã có quyết định cho nghỉ việc chờ tuổi nghỉ hưu thì bố bạn hoàn toàn có quyền hưởng các chế độ được quy định tại Điều 5 Nghị định 26/2015/NĐ-CP.

 

Trân trọng.
Chuyên viên Khánh Linh - Công ty Luật Minh Gia.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí