Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Quy định của pháp luật về nâng bậc lương trước thời hạn

  • 31/08/2015
  • Trần Phương Hà
  • nếu tôi đang hưởng ngạch lương chuyên viên (01.003) có thời điểm tính nâng bậc lương gần đây nhất của tôi là 01/01/2012 (3 năm 1 lần), vậy nếu tính theo năm xét nâng bậc lương tính đến hết ngày 31/12 năm xét nâng lương thì là 2015, nhưng nếu tôi đủ điều kiện để xét nâng lương trước thời hạn thì phải tính trong năm 2014, theo hướng dẫn cách tính năm xét nâng lương 31/12 thì trường hợp những người có thời điểm đầu năm thì không có cơ hội nâng lương trước thời hạn đúng không ạ,


  Câu hỏi đề nghị tư vấn:
  Thưa luật sự: Tôi đã đọc Thông tư 08/2013/TT-BNV nhưng còn chưa rõ một số điểm sau, nhờ luật sư tư vấn giúp tôi:
  Theo TT 08: "Điều kiện và chế độ được hưởng:
  Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này"
  Vậy, nếu tôi đang hưởng ngạch lương chuyên viên (01.003) có thời điểm tính nâng bậc lương gần đây nhất của tôi là 01/01/2012 (3 năm 1 lần), vậy nếu tính theo năm xét nâng bậc lương tính đến hết ngày 31/12 năm xét nâng lương thì là 2015, nhưng nếu tôi đủ điều kiện để xét nâng lương trước thời hạn thì phải tính trong năm 2014, theo hướng dẫn cách tính năm xét nâng lương 31/12 thì trường hợp những người có thời điểm đầu năm thì không có cơ hội nâng lương trước thời hạn đúng không ạ, nhờ luật sự tư vấn giúp tôi.
  2. Hướng dẫn giúp tôi cách tính thời gian xét nâng bậc lương đối với trường hợp có thời gian công tác ở nhiều đơn vị. Ví dụ: anh X- chức danh là bảo vệ, có thời gian công tác đóng bảo hiểm XH tại công ty A 10 tháng, công ty B 2 tháng (có đóng BHXH), vậy bây giờ anh X đang công tác tại công ty C được 12 tháng (có đóng BHXH), vậy thời gian tính nâng bậc lương cho anh X có tính công dồn 24 tháng của 3 nơi làm việc được không?. Xin cảm ơn luật sư.
   
  Trả lời: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:
   
  Thứ nhất, theo hướng dẫn tại Thông tư 08/2013/TT – BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động:
   
  Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định.
   
  Bạn đang hưởng ngạch lương chuyên viên A1 và có thời điểm tính nâng bậc lương gần nhất là 01/01/2012, xét nâng lương 3 năm 1 lần. Như vậy, thời gian tiếp theo nếu xét nâng bậc lương thường xuyên là 01/01/2015.

  Với trường hợp của bạn, nếu bạn đủ điều kiện để xét nâng lương trước thời hạn thì năm xét nâng lương trước thời hạn là 2014. Như vậy, tính từ 31/12/2014 cho đến ngày 1/1/2015 (ngày được xét nâng bậc lương thường xuyên) là dưới 12 tháng. Do đó, bạn sẽ được xét nâng một bậc lương trước 12 tháng so với thời gian quy định (thời gian quy định là ngày 1/1/2015). Vậy, thời điểm bạn được xét nâng lương trước thời hạn sớm nhất là ngày 1/1/2014.
   
  Theo hướng dẫn cách tính năm xét nâng lương 31/12 thì trường hợp những người có thời điểm xét nâng lương là đầu năm vẫn có thể được nâng lương trước thời hạn nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.
   
  Thứ hai, căn cứ quy định tại Bộ luật lao động 2012 về nâng bậc lương:
   
  Điều 102:
   
  Các chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương và các chế độ khuyến khích đối với người lao động được thoả thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc quy định trong quy chế của người sử dụng lao động.
   
  Như vậy, thời gian xét nâng bậc lương được quy định trong hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động.
   
  Với trường hợp bạn nêu ra, anh X là bảo vệ và làm việc tại các công ty khác nhau. Như vậy, thời gian xét nâng bậc lương được xác định theo từng khoảng thời gian anh X làm việc tại từng đơn vị đó. Vì vậy, thời gian tính nâng bậc lương cho anh X không thể tính là thời gian cộng dồn tại 3 công ty đó được. Tuy nhiên, với chế độ bảo hiểm xã hội thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội của anh X tại 3 công ty sẽ được cộng dồn đảm bảo tối ưu quyền lợi của anh X.
   

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Quy định của pháp luật về nâng bậc lương trước thời hạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng
  Luật gia Nguyễn Thương – Luật Minh Gia

    Hotline: 1900.6169