Cà Thị Phương

Quy định của pháp luật về hợp đồng lao động theo mùa vụ ?

Việc giao kết hợp đồng lao động theo thời vụ giữa người sử dụng lao động và người lao động diễn ra rất phổ biến hiện nay. Tuy nhiên hợp đồng lao động theo thời vụ được được giao kết trong trường hợp nào, đối với loại công việc có tính chất như thế nào thì đa phần các doanh nghiệp đều chưa nắm rõ. Để làm rõ hơn về vấn đề này bạn có thể tham khảo nội dung chúng tôi tư vấn sau đây:

1. Tư vấn về hợp đồng lao động theo mùa vụ

Theo quy định của pháp luật khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động. Tuy nhiên việc lựa chọn loại hợp đồng lao động phù hợp để giao kết đối với từng loại công việc đóng vai trò rất quan trọng. Pháp luật cũng đang có những quy định chặt chẽ liên quan đến việc lựa chọn hợp đồng lao động để giao kết và các chế tài xử lý nếu như có vi phạm xẩy ra. Vì vậy nếu bạn đang gặp vấn đề này, đang không biết công việc mà mình chuẩn bị giao kết với người lao động thì nên làm hợp đồng nào, bạn có thắc mắc cần tư vấn giải đáp bạn hãy liên hệ tới Luật Minh Gia bằng cách gửi câu hỏi tư vấn hoặc Gọi  1900.6169, luật sư sẽ tư vấn cho bạn những nội dung sau:

+ Nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động;

+ Mức xử phạt đối với hành vi vi phạm vấn đề giao kết hợp đồng;

+ Tính chất, đặc điểm của các loại hợp đồng;

2. Quy định của pháp luật về hợp đồng theo mùa vụ

Câu hỏi: Công ty nơi em đang công tác muốn thuê lao động thời vụ và ký hợp đồng lao động theo khối lượng công việc. Vậy phải làm như thế nào để HĐ đó được coi là hợp lý hợp pháp ạ? Cai thầu không có TK khi thanh toán lương cho họ công ty em có thể dùng tiền mặt không? Công ty em có phải yêu cầu họ gửi lại bảng chấm công và bảng lương của nhóm CN đó không?

Quy định của pháp luật về hợp đồng lao động theo mùa vụ ?


Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Về việc công ty bạn muốn giao kết hợp đồng với người lao động thì cần sự thỏa thuận thống nhất giữa người lao động và công ty bạn. Công ty bạn có thể giao kết bằng hợp đồng lao động đối với công việc từ 03 tháng trở lên hoặc bằng lời nói đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng.

"Điều 15. Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động".

Công ty bạn muốn ký hợp đồng lao động thời vụ theo khối lượng công việc với người lao động thì công ty bạn có thể kí hợp đồng lao động theo mùa vụ , công việc có thời hạn nhất định dưới 12 tháng theo quy định tại khoản 2 điều 18 Bộ luật lao động năm 2012:

"Điều 18. Nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động

2. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản; trường hợp này hợp đồng lao động có hiệu lực như giao kết với từng người.

Hợp đồng lao động do người được ủy quyền giao kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động".

Mặt khác, khi thực hiện kí kết hợp đồng, bạn nên chú ý quy định tại khoản 3 điều 22 Bộ luật lao động năm 2012: “3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác". Nếu vi phạm quy dịnh về việc giao kết hợp đồng, công ty bạn có thể bị xử phạt vi phạm theo quy định tại Điều 5 Nghị định 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo  hợp đồng, mức xử phạt như sau:

"Điều 5. Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động

1. Phạt tiền người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc cố định có thời hạn trên 3 tháng; không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động theo quy định tại Điều 22 của Bộ luật Lao động theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên".

Ngoài ra, bạn cần về thời hạn hợp đồng thời vụ, theo quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 22 Bộ luật lao động năm 2012:

"Điều 22. Loại hợp đồng lao động

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn".

Ngoài ra, hợp đồng lao động mùa vụ theo khoản 2 Điều 26. Thử việc thì bạn cũng không thể yêu cầu người lao động phải thử việc được: “2. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc”. Nếu có vi phạm về thử việc, công ty bạn cũng có thể bị xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

"Điều 6. Vi phạm quy định về thử việc

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động yêu cầu thử việc đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ".

Về hình thức thanh toán lương cũng như yêu cầu họ gửi lại bảng chấm công và bảng lương của nhóm cho nhóm công nhân đó thì công ty bạn có thể thỏa thuận trong hợp đồng lao động. bạn có thể tham khảo mẫu hợp đồng lao động theo mùa vụ sau:

https://luatminhgia.com.vn/hoi-dap-lao-dong/mau-hop-dong-lao-dong-thoi-vu.aspx

Ngoài ra, nếu giao kết hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên, công ty bạ phải có nghĩa vụ nộp bảo hiểm xã hội cho nhóm công nhân đó theo quy định tại điều khoản 1 điều 2 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

"Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

...

Khi người lao động hay công ty bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, đều phải có trách nhiệm báo trước 3 ngày cho công ty hoặc cho người lao động biết theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 37 và điểm c khoản 2 điều 38 Bộ luật lao động năm 2012.

Để có thể rõ hơn các quy định pháp luật, bạn có thể tham khảo quy định tại Bô luật lao động năm 2012, Nghị định 05/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động, Nghị định 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo  hợp đồng.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Quy định của pháp luật về hợp đồng lao động theo mùa vụ ?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng !
CV: Nguyễn Thùy - Công ty Luật Minh Gia
 

Gọi ngay