Vũ Thanh Thủy

Quy định của pháp luật khi nghỉ thai sản

Câu hỏi: Chào luật sư em xin hỏi về nghỉ thai sản! Em làm cho công ty A hơn 1 năm, công ty A đóng bảo hiểm cho e được 3 tháng, sau đó nghỉ 1 năm rồi làm việc tiếp cho công ty B 1 năm nhưng đóng bảo hiểm cho em được 5 tháng, sau đó em nghỉ thai sản nhưng không được hưởng chế độ thai sản gì hết, qua 1 năm em, quay lại công ty B làm được 2 năm rồi nhưng họ không đóng bảo hiểm cho em. Anh chị tư vấn giùm em! giờ em làm sao để hưởng chế độ, Em xin cảm ơn.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”.

Theo quy định trên, trường hợp nếu bạn đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì bạn được hưởng chế độ thai sản.Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì bạn có thể yêu cầu cơ quan bảo hiểm xã hội trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Ngoài ra, khi bạn làm việc tại công ty B thì công ty B phải có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội cho bạn. Trường hợp công ty không đóng bảo hiểm xã hội, bạn có thể làm đơn khiếu nại gửi đến Phòng lao động thương binh – xã hội yêu cầu giải quyết.

Ngoài ra, bạn tham khảo nội dung tư vấn áp dụng Văn bản pháp luật tại thời điểm gửi câu hỏi như sau:

Căn cứ vào Điều 14 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định về khiếu nại về bảo hiểm xã hội:

"Điều 14. Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo khoản 2 Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

1. Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

2. Trường hợp người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này nghỉ việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 4 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 31, 32, 34 và khoản 1 Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội."

Trường hợp này, bạn được công ty B đóng bảo hiểm xã hội cho bạn 5 tháng, theo quy định trên thì bạn phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Vậy nên, bạn sẽ không được hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

Căn cứ vào Điều 130 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định về khiếu nại về bảo hiểm xã hội:
 
1. Người lao động, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và những người khác có quyền khiếu nại quyết định, hành vi của người sử dụng lao động, tổ chức bảo hiểm xã hội khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 
2. Người sử dụng lao động có quyền khiếu nại quyết định, hành vi của tổ chức bảo hiểm xã hội khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Theo đó, công ty B mà bạn đang làm việc đã vi phạm các quy định của Luật bảo hiểm xã hội tại Khoản 1 Điều 134, Điều 135 và sẽ phải bồi thường cho bạn theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

CV-Mạnh Thắng – Công ty luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí