Cà Thị Phương

Qui định về bồi thường chi phí đào tạo khi người lao động đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động?

Luật sư cho em hỏi: Em học y đa khoa từ 2009 - 2015 theo diện được tỉnh cử đi học, được hỗ trợ 100% chi phí đào tạo và em có ký cam kết sau khi ra trường sẽ về địa phương làm việc đủ 120 tháng. Nếu không làm đủ mà nghỉ việc sẽ phải bồi thường gấp 5 lần theo Quyết định 3329/2009/QĐ-UBND của tỉnh. Hiện em đã xin nghỉ việc khi chưa làm việc đủ theo cam kết, phía tỉnh có yêu cầu em bồi thường theo cam kết đã ký. Luật sư cho em hỏi, yêu cầu như vậy có đúng qui định của pháp luật hay không?

Nội dung tư vấn: Xin chào Công ty Luật Minh Gia. Xin phép nhờ quý công ty tư vấn giúp em ạ. Trường hợp của em là học y đa khoa 6 năm từ 2009 -2015. Em học theo diện theo địa chỉ của tỉnh gửi đi học, được 100% chi phí đào tạo, phải tự chi tiền ăn ở. Và khi đi học năm 2009 thì đã phải kí cam kết nếu học xong mà chưa thực hiện đủ thời gian công tác là 120 tháng ở tỉnh thì sẽ phải đền bù gấp 5 lần học phí, cụ thể là theo nghị quyết 3329/2009/QĐ-UBND, và hiện tại em đã xin nghỉ việc ở tỉnh thì bị bắt bồi thường theo 5 lần như đã kí. Xin công ty tư vấn giúp em là việc ra nghị quyết xử lí 5 lần như vậy có đúng theo pháp luật không, và có cách nào để thay đổi mức bồi thường không ạ, vì thời điểm đó em cũng chưa hiểu rõ luật hiện hành và quy định của nhà nước ra sao. Kính mong sự giúp đỡ của quý công ty ạ. Em xin cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi lời đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có quy định như sau:

Điều 7. Đền bù chi phí đào tạo

Cán bộ, công chức, viên chức, được cử đi đào tạo từ trình độ trung cấp trở lên bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phải đền bù chi phí đào tạo khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong thời gian đào tạo.

2. Không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp.

3. Đã hoàn thành và được cấp văn bằng tốt nghiệp khóa học nhưng bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết quy định tại Điều 5 hoặc Điều 6 Nghị định này.

Điều 8. Chi phí đền bù và cách tính chi phí đền bù

1. Chi phí đền bù bao gồm học phí và tất cả các khoản chi khác phục vụ cho khóa học, không tính lương và các khoản phụ cấp (nếu có).

2Cách tính chi phí đền bù:

a) Đối với trường hp quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 7 Nghị định này, cán bộ, công chức, viên chức phải trả 100% chi phí đn bù;

b) Đối với các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định này, chi phí đền bù được tính theo công thức sau:

S =

F

x (T1 - T2)

T1

Trong đó:

S là chi phí đền bù;

- F là tổng chi phí do cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức đi học chi trả theo thực tế cho 01 người tham gia khóa học;

- Tlà thời gian yêu cầu phải phục vụ sau khi đã hoàn thành khóa học (hoặc các khóa học) được tính bằng số tháng làm tròn;

- T2 là thời gian đã phục vụ sau đào tạo được tính bằng số tháng làm tròn.

Ví dụ: Anh A được cơ quan cử đi đào tạo thạc sỹ 02 năm (= 24 tháng), chi phí hết 30 triệu đồng. Theo cam kết, anh A phải phục vụ sau khi đi học về ít nhất là 48 tháng. Sau khi tốt nghiệp, anh A đã phục vụ cho cơ quan được 24 tháng. Sađó, anh A tự ý bỏ việc. Chi phí đào tạo mà anh A phải đến bù là:

S =

30 triệu đồng

x (48 tháng - 24 tháng) = 15 triệu đồng”.

48 tháng

Theo quy định pháp luật nêu trên, cán bộ, công chức, viên chức, được cử đi đào tạo từ trình độ trung cấp trở lên bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ quan quản lý phải đền bù chi phí đào tạo khi thuộc một trong các trường hợp:

       

       - Tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động làm việc trong thời gian đào tạo; Không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp;

       

       - Đã hoàn thành và được cấp văn bằng tốt nghiệp khóa học nhưng bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết quy định tại Nghị định này.

Chi phí đền bù bao gồm học phí và tất cả các khoản phí khác phục vụ cho khóa học, không tính lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có).

Trong trường hơp của bạn, UBND tỉnh của bạn có ban hành Quyết định 3329/2009 (do bạn chưa cung cấp đủ thông tin là bạn thuộc tỉnh nào nên chúng tôi chưa thể kiểm tra được cụ thể nội dung của Quyết định đó). Tuy nhiên, thì việc UBND tỉnh bạn có quy định về mức bồi hoàn kinh phí đào tạo gấp 5 lần toàn bộ kinh phí đã hỗ trợ đào tạo là trái với quy định pháp luật hiện hành.

Theo như bạn trình bày thì bạn đã hoàn thành chương trình học Đại học và đã về công tác tại địa phương, bạn đã xin nghỉ việc (đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc) khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết thì nghĩa vụ của bạn trong trường hợp này là bạn sẽ phải trả 100% chi phí đền bù theo tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 101/2017/NĐ-CP nêu trên.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí