LS Phùng Gái

Phụ cấp ưu đãi ngành theo Nghị định 56/2011/NĐ-CP?

Câu hỏi tư vấn: Em được tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch y sĩ vào tháng 6 năm 2011 và làm công tác chuyên môn (phụ mổ khám nghiệm tử thi) của Trung tâm Pháp Y (cho em được giấu tên Trung tâm).

 

Đến tháng 8 năm 2012 được lãnh đao phân công làm công tác tổ chức. Trong quá trình công tác em cũng được sắp sếp trực và làm công tác chuyên môn (phụ mổ khám nghiệm tử thi). Nhưng phụ cấp ưu đãi ngành chỉ 30% từ ngày 19 tháng 8 năm 2012 cho đến nay. Em cũng đã nhiều lần đề nghị đến lãnh đạo để hưởng chế độ trực tiếp làm chuyên môn pháp y nhưng vẫn không được hưởng 70%.

Xin Luật sư giải đáp giúp trường hợp của em: Lãnh đạo cho em hưởng phụ cấp 30% khi em trực tiếp làm công tác chuyên môn và công tác tổ chức là đúng quy định của nhà nước hay không? Và nếu như em được hưởng phụ cấp 70% từ bây giờ thì khoảng phụ cấp 40% thời gian trước em có được truy lãnh hay không? Khi lãnh đạo làm sai quy định như vậy có chịu trách nhiệm như thế nào?  Em xin cám ơn Luật sư.

 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

 

Theo quy định tại thông tư 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện nghị định số 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.


Điều 2. Đối tượng áp dụng 

 

Công chức, viên chức đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viết tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, thuộc biên chế trả lương (kể cả lao động hợp đồng) trong các cơ sở y tế công lập: 

 

1. Công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế (xếp lương theo các ngạch viên chức có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 16 hoặc 13) để thực hiện các công việc sau: 

 

a) Khám, điều trị, chăm sóc, phục vụ người bệnh và phục hồi chức năng; 

 

b) Xét nghiệm phục vụ cho công tác chuyên môn y tế; 

 

c) Chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, y học hạt nhân, xạ trị; 

 

d) Giải phẫu bệnh lý; 
...

 

Điều 4. Mức phụ cấp 

 

1. Mức phụ cấp 70% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm các công việc quy định tại Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP. 

 

"a) Xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc người bệnh HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần;

 

b) Giám định pháp y, pháp y tâm thần, giải phẫu bệnh lý".

 

Như vậy, đối chiếu quy định trên với trường hợp của bạn thì sẽ phải xác định khi được bổ nhiệm vào ngạch y sỹ vào tháng 6/2011 làm công tác chuyên môn (phụ mổ khám nghiệm tử thi) thì việc xếp lương theo ngạch viên chức như thế nào. Trong trường hợp bạn được xếp ngạch viên chức có hai chữ số đầu của mã ngạch là 16 hoặc 13 và thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế (phụ mổ khám nghiệm tử thi) và thời gian từ tháng 8/2012 được phân công làm công tác tổ chức nhưng thực tế chức danh làm việc của bạn vẫn là chuyên môn phụ mổ khám nghiệm tử thi thì được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 70%. Theo đó, việc đơn vị chỉ giải quyết chế độ phụ cấp 30% là không phù hợp với quy định pháp luật và để đảm bảo quyền lợi thì bạn có thể làm đơn khiếu nại gửi đơn vị để giải quyết. Đồng thời, do không có văn bản quy định áp dụng hình thức xử phạt đối với sai sót này của đơn vị nên rất khó để áp dụng xử phạt được mà chỉ có thể thực hiện yêu cầu khắc phục thanh toán lại tiền phụ cấp tương ứng với thời gian trước đó chưa được nhận và giải quyết chế độ hiện nay cho bạn.

 

Tuy nhiên, trong trường hợp kể từ tháng 8/2012 đến hiện nay bạn được phân công làm công việc chính là công tác tổ chức, còn việc bạn được sắp xếp làm công tác chuyên môn (phụ mổ khám nghiệm tử thi)  không phải là công việc chính của bạn thì bạn sẽ không được xét tính hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 70%.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Phụ cấp ưu đãi ngành theo Nghị định 56/2011/NĐ-CP?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!

CV P.Gái - công ty Luật Minh Gia.

 

  

 

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí