Nguyễn Thị Biển

Phụ cấp thâm niên nghề có được là cơ sở tính vào lương hưu?

Luật sư tư vấn qua mail về vấn đề phụ cấp thâm niên nghề có được làm cơ sở để tính lương hưu hay không và nếu khi tính lương hưu dựa trên mức lương trước khi về hưu mà thấp hơn mức lương trước khi chuyển ngành thì được tính như thế nào ?

Đề nghị tư vấn : 

Tôi đi bộ đội tháng 4 năm 1972, năm 1973 tôi học trung cấp kỹ thuật quân khu, năm 1976 ra trường và được hưởng lương quân nhân chuyên nghiệp ( bậc 2 trung cấp là 59 đồng).

Tháng 9 Năm 1981 tôi phục viên chuyển ngành đi học trường công nhân lái máy tầu sông số 1 tại Hải Dương. Năm 1985 ra trường tôi được điều về công ty vân tải đường sông số 3 đóng tại 25 Cù Chính Lan, Hải Phòng.

Năm 2005 công ty cổ phần hóa tôi xin nghỉ hưu, đến tháng 1-2006 tôi nhân được sổ hưu.
Tôi muốn hỏi .

1- Khi tính lương hưu cho tôi bảo hiểm không tính thâm niên quân đội ( 9 năm 5 tháng ) cho tôi có đúng không ?

2- Khi về hưu bảo hiểm lấy mức lương 2.17 là lương tôi đang hưởng để làm căn cứ tính lương hưu cho tôi , qua tìm hiểu tôi được biết nếu mức lương trước khi về hưu mà thấp hơn mức lương trước khi chuyển ngành thì tôi được lấy mức lương trước khi chuyển ngành làm
căn cứ để tính lương hưu có được không ?

Rất mong luất sư cho tôi biết xin chân thành cảm ơn!
 
Trả lời : Cảm ơn bác đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến cho Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bác chúng tôi tư vấn như sau :

Thứ nhất : Trường hợp của bác đã có thâm niên nghề là 9 năm 5 tháng làm quân nhân chuyên nghiệp như vậy bác đủ điều kiện hưởng thâm niên nghề theo quy định tại điểm a khoản 8 điều 6 Nghị định 204/2004/NĐ – CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có quy định :

8. Các chế độ phụ cấp đặc thù theo nghề hoặc công việc:

a) Phụ cấp thâm niên nghề:
Áp dụng đối với sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân, sĩ quan và hạ sĩ quan hưởng lương thuộc công an nhân dân, công chức hải quan và người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu.

Mức phụ cấp như sau: Sau 5 năm (đủ 60 tháng) tại ngũ hoặc làm việc liên tục trong ngành hải quan, cơ yếu thì được hưởng phụ cấp thâm niên nghề bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm được tính thêm 1%.

Căn cứ vào khoản 7 điều 34 Nghị định 68/2007/NĐ – CP :

“7. Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đã chuyển sang ngạch công chức, viên chức quốc phòng, công an, cơ yếu hoặc chuyển  ngành sang làm việc trong biên chế tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc chuyển ngành sang doanh nghiệp Nhà nước rồi mới nghỉ hưu thì cách tính lương hưu thực hiện như sau:

a) Được lấy mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tại thời điểm nghỉ hưu, cộng thêm khoản phụ cấp thâm niên nghề (nếu đã được hưởng) tính theo thời gian phục vụ tại ngũ của mức lương sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân hoặc phụ cấp thâm niên nghề tính theo thời gian làm việc trong tổ chức cơ yếu tại thời điểm liền kề trước khi chuyển ngành, được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời điểm nghỉ hưu để làm cơ sở tính lương hưu;

Như vậy trường hợp của bác nếu đã được hưởng thâm niên nghề thì sẽ được cộng thêm vào để tính lương hưu còn nếu bác chưa được hưởng phụ cấp thâm niên nghề thì bác sẽ không được tính vào tiền lương hưu.

Thứ hai, bác hỏi nếu mức lương trước khi về hưu mà thấp hơn mức lương trước khi chuyển ngành thì có được lấy mức lương trước khi chuyển ngành làm căn cứ để tính lương hưu có được không ?

Theo quy định tại điểm b khoản 7 điều 34 Nghị định 68/2007/ NĐ- CP  có quy đinh:

b) Trường hợp quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đã chuyển ngành rồi nghỉ hưu mà khi nghỉ hưu có mức lương hưu tính theo điểm a khoản này thấp hơn mức lương hưu tính theo mức lương bình quân của quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu tại thời điểm chuyển ngành thì được lấy mức bình quân tiền lương tháng tại thời điểm chuyển ngành và được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời điểm nghỉ hưu để làm cơ sở để tính lương hưu.         

Như vậy khi tính lương hưu với  mức lương trước khi về hưu mà thấp hơn mức lương tại thời điểm chuyển ngành thì được lấy mức bình quân tiền lương tại thời điểm chuyển ngành và phải được chuyển đổi theo chế độ tiền lương theo quy định tại thời điểm nghỉ hưu để làm cơ sở.

Trân trọng!
Cv : Nguyễn Phương – Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí