Nguyễn Kim Quý

Phụ cấp thâm niên cho giáo viên được tính từ thời điểm nào ?

Luật sư tư vấn về vấn đề phụ cấp thâm niên cho giáo viên, điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định của pháp luật.

1. Quy định của pháp luật về phụ cấp thâm niên cho giáo viên.

Phụ cấp thâm niên là một trong những chế độ phụ cấp được ghi nhận trong hợp đồng lao động cùng với các chế độ phụ cấp, tiền thưởng, nâng bậc lương hay các chế độ khuyến khích khác. Chế độ phụ cấp thâm niên nhằm khuyến khích công nhân, viên chức, người lao động yên tâm làm việc tích luỹ và phát huy những kiến thức và kinh nghiệm công tác để tiếp tục làm tốt hơn nhiệm vụ, chức trách được giao. Vậy phụ cấp thâm niên cho giáo viên được tính từ thời điểm nào ? Điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định của pháp luật. Nếu bạn gặp vấn đề này cần tư vấn, hỗ trợ, bạn hãy liên hệ công ty Luật Minh Gia chúng tôi bằng cách gửi câu hỏi tư vấn hoặc Gọi  1900.6169, luật sư sẽ tư vấn cho bạn những nội dung sau:

+ Điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên ;

+ Thời gian tính hưởng trợ cấp thâm niên ;

+ Mức hưởng phụ cấp thâm niên ;

2. Điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên.

Nội dung tư vấn: Kính gửi luật sư! Tôi xin luật sư tư vấn cho tôi về thời điểm, thời gian tính thâm niên trong trường hợp sau: Tôi là giáo viên THCS, bắt đầu đi dạy tại trường dân lập từ tháng 7 năm 2004 nhưng đến tháng 4 năm 2005 tôi mới bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội. Từ tháng 8 năm 2014 tôi nghỉ việc tại trường dân lập để thi viên chức vào trường cấp 2 công lập. Trong thời gian chờ kết quả (tháng 8 và tháng 9/2014) tôi làm việc theo hợp đồng cấp quận và hưởng lương 85% của hệ số 2,1. Đến tháng 10 năm 2014 tôi có quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của sở nội vụ và hưởng mức lương 2,41, trong quyết định ghi rõ tôi thuộc diện miễn tập sự), từ đó đến thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa được tính phụ cấp thâm niên. Tôi xin văn phòng luật Minh Gia tư vấn giúp, theo quy định thì trường hợp của tôi sẽ bắt đầu được tính thâm niên vào thời điểm nào? Thời gian tính thâm niên như thế nào? Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Bạn là giáo viên THCS, bắt đầu đi dạy tại trường dân lập từ tháng 7 năm 2004 và thi tuyển vào viên chức vào năm 2014. Phụ cấp thâm niên nhà giáo được quy định tại nghị định 51/2011/NĐ-CP, để được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo, bạn cần đáp ứng được điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 51/2011/NĐ-CP:

“Điều 2. Điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên

1. Điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên

Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên.”

Tuy nhiên, phụ cấp thâm niên chỉ áp dụng với viên chức công tác tại đơn vị công lập theo quy định tại Điều 1 Nghị định 54/2011/NĐ-CP:

“Nghị định này quy định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập), đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang."

Điều này được hướng dẫn tại Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn về đối tượng và phạm vi áp dụng quy định tại Điều 1 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP như sau:

“Điều 1. Hướng dẫn về đối tượng và phạm vi áp dụng quy định tại Điều 1 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP

1. Nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).

2. Nhà giáo trong biên chế đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập.

…”

Khoản 1 Điều 1 Thông tư liên tịch 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH như sau:

"1. Khoản 1 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật)”.

Như vậy, vì phụ cấp thâm niên chỉ áp dụng với với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập nên sau khi bạn đi làm tại cơ quan giáo dục công lập bạn mới thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên. Thời gian để tính hưởng phụ cấp thâm niên được quy định tại khoản 2, 3 Điều 2 Nghị định 54/2011/NĐ-CP như sau:

“2. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên

a) Thời gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục;

b) Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời gian quy định tại điểm a khoản này để tính hưởng phụ cấp thâm niên.

3. Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên

a) Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu;

b) Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

c) Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

d) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.”

Thời gian để tính hưởng phụ cấp thâm niên được hướng dẫn tại Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH như sau:

“Điều 2. Hướng dẫn về thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên, mức hưởng phụ cấp thâm niên quy định tại Điều 2, Điều 3 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP

1. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau:

a) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập;

b) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập);

c) Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng và thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an và cơ yếu (nếu có);

d) Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề;

đ) Thời gian quy định tại các điểm a, b khoản này không bao gồm thời gian quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP.”

Điểm c khoản 1 điều 2 được sửa đổi tại Thông tư liên tịch 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH như sau:

“3. Điểm c Khoản 1 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“c) Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra Đảng; thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời gian làm việc được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác (nếu có)”.

Như vậy, khi bạn được trúng tuyển vào viên chức bạn sẽ được xem xét để được tính phụ cấp thâm niên. Thời gian tính phụ cấp thâm niên bao gồm khoảng thời gian trước khi làm việc tại cơ sở công lập bạn làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2005 và thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập sau khi bạn trúng tuyển viên chức.

Tuy nhiên, thời gian tính hưởng trợ cấp thâm niên không bao gồm thời gian hợp đồng làm việc lần đầu của bạn khi bạn trúng tuyển và được ký kết hợp đồng với trường thì khoảng thời gian khi bạn thực hiện hợp đồng đầu tiên với trường sẽ không được tính vào thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên. Trong thời gian chờ kết quả (tháng 8 và tháng 9/2014) bạn làm việc theo hợp đồng cấp quận và hưởng lương 85% của hệ số 2,1, vì bạn không nói rõ đây là hợp đồng gì nên nếu đây là hợp đồng tập sự hoặc hợp đồng thử việc thì khoảng thời gian này cũng không được tính vào thời gian tính hưởng trợ cấp thâm niên. Như vậy, khi bạn làm việc tại cơ sở giáo dục công lập thì bạn sẽ được tính trợ cấp thâm niên và thời gian để tính trợ cấp thâm niên với bạn bao gồm khoảng thời gian bạn làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập mà có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và khoảng thời gian bạn làm việc tại cơ sở giáo dục công lập trừ đi khoảng thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu.

Gọi ngay