Luật sư Trần Khánh Thương

Phép năm được tính từ khi nào?

Trong quan hệ lao động, ngoài những ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ hàng tuần người lao động còn được hưởng ngày nghỉ hàng năm tính theo thời gian làm việc thực tế cho một người sử dụng lao động. Hiện nay, pháp luật lao động có các quy định cụ thể điều chỉnh về vấn đề này, quý khách có thể tham khảo nội dung tư vấn dưới đây hoặc liên hệ với Luật Minh Gia để được giải đáp cụ thể.

Câu hỏi thứ 1: Chào luật sư, tôi có câu hỏi nhờ luật sư giải đáp như sau: Người lao động có thời gian làm việc từ ngày 01/08/2020 đến ngày 05/10/2021 và vẫn còn tiếp tục làm việc, thì chế độ nghỉ phép được giải quyết là năm 2020 người lao động này được nghỉ 5 ngày phép, sang năm 2021 (tại thời điểm tháng 10/2021) thì được giải quyết cho nghỉ phép 10 ngày của năm 2021. Như vậy xin hỏi luật sư chế độ nghỉ phép được giải quyết như trên có đúng không? Nhờ luật sư tư vấn.

Trả lời: Cảm ơn chị đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, với nội dung chị đang vướng mắc Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Tại Điều 113 Bộ luật lao động 2019 có quy định về Nghỉ hàng năm như sau:

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.”

Căn cứ theo quy định nêu trên, ngày phép năm của người lao động được tính theo số tháng làm việc cho người sử dụng lao động, nếu làm đủ 12 tháng thì được hưởng tương ứng với 12 ngày nghỉ hàng năm. Nếu chưa làm đủ 12 tháng thì số ngày nghỉ tương ứng với số tháng đã làm việc tại công ty.

Đối chiếu với trường hợp của chị, người lao động làm việc từ tháng 8/2020 đến tháng 10/2021 thì số ngày nghỉ hàng năm tính theo số tháng đã làm việc cho công ty, cụ thể số ngày nghỉ hàng năm trong năm 2020 là 05 ngày (tính từ tháng 8 đến tháng 12/2020). Số ngày nghỉ hàng năm trong năm 2021 là 10 ngày (tính từ tháng 1/2021 đến tháng 10/2021).

**************************************************

Câu hỏi thứ 2: Luật Minh Gia cho hỏi: Cách tính tiền lương cho những ngày chưa nghỉ hàng năm của người lao động được quy định như thế nào theo quy định hiện hành?

Trả lời: Cảm ơn chị đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, với nội dung chị đang vướng mắc Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Khoản 3 Điều 67 Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động 2019 có quy định như sau:

“3. Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm theo khoản 3 Điều 113 của Bộ luật Lao động là tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề tháng người lao động thôi việc, bị mất việc làm.”

Căn cứ theo quy định nêu trên thì tiền lương làm căn cứ tri trả cho người lao động những ngày chưa nghỉ hàng năm là tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí