Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Phải làm gì với bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp sau khi thôi việc?

  • 05/04/2016
  • Vũ Thị Thảo
  • Em đi làm công ty được kí HĐLĐ từ tháng 12/2015 và đóng bảo hiểm xã hội cùng bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/12/2015 đến 31/01/2016 thì em nộp đơn thôi việc ở công ty đó. Vậy mọi người cho e hỏi :1. Em đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp 2 tháng thì có sổ bảo hiểm không? Nếu có thì là sổ bảo hiểm nào, hay là có cả 2 sổ.


  2./ Nếu em đi làm 1 công ty khác mà có đóng bhxh và bhtn bắt buộc thì e phải làm gì với 2 bảo hiểm ở công ty cũ?

  Trả lời: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

  Thứ nhất, bạn được cấp sổ bảo hiểm, trong đó có ghi quá trình tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp của bạn.

  Sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội. Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định quyền của người lao động là được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội. Như vậy, bạn đóng bảo hiểm xã hội hai tháng vấn được cấp sổ bảo hiểm xã hội.

  Điều 13 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định về hồ sơ theo dõi việc đóng, bảo hiểm thất nghiệp như sau: “Hồ sơ theo dõi việc đóng, hưởng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động theo quy định tại Nghị định này là sổ bảo hiểm xã hội”. Như vậy, quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của bạn sẽ được ghi trong sổ bảo hiểm xã hội.

  Thứ hai, quyền và lợi ích của bạn khi tiếp tục bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp.

  Khoản 5 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014: “Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội”.

  Điều 45 Luật Việc làm 2013: “Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp”.

  Như vậy, khoảng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp trước trước đó sẽ được bảo lưu và cộng dồn với khoảng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp tiếp theo. Bạn có trách nhiệm bảo quản sổ bảo hiểm xã hội để hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội về sau.
   
  Cv. Trần Hiên Luật Minh Gia
   

    Hotline: 1900.6169