LS Thanh Hương

Nộp bảo hiểm tự nguyện cho người thân ở nhà không đi làm

Nhà có 07 người, chỉ có nhu cầu nộp bảo hiểm tự nguyện cho 01 người trong số 07 người đó. Hỏi có được đóng bảo hiểm cho 01 người duy nhất hay không?


Nội dung yêu cầu tư vấn: Em muốn hỏi về chế độ bảo hiểm tự nguyện cho người thân ở nhà ( người thân không đi làm ). Hiện tại hộ khẩu có 7 thành viên, và có 3 thành viên không đi làm.
Em muốn hỏi, 3 thành viên đó, e muốn đóng bảo hiểm cho 1 thành viên duy nhất có được không ạ, hay phải bắt buộc đóng cho cả 3 thành viên . Vì em chỉ có nhu cầu đóng bảo hiểm cho 1 thành viên duy nhất.
Xin luật sư giải đáp hộ em ạ,
Em xin cảm ơn.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi vấn đề tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Vấn đề bạn đưa ra chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Theo quy định tại điều 31 Luật kinh doanh bảo hiểm xã hội:

“1. Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người là tuổi thọ, tính mạng, sức khoẻ và tai nạn con người.

2. Bên mua bảo hiểm chỉ có thể mua bảo hiểm cho những người sau đây:

a) Bản thân bên mua bảo hiểm;

b) Vợ, chồng, con, cha, mẹ của bên mua bảo hiểm;

c) Anh, chị, em ruột; người có quan hệ nuôi dưỡng và cấp dưỡng;

d) Người khác, nếu bên mua bảo hiểm có quyền lợi có thể được bảo hiểm”

Vì đây là chế độ bảo hiểm tự nguyện, không bắt buộc đối với mọi chủ thể và không bị ràng buộc bởi bất kì yếu tố nào. Việc tham gia bảo hiểm hay không phụ thuộc vào ý chí chủ quan mỗi chủ thể nhất định

Như vậy việc bạn có ý định chỉ đóng bảo hiểm cho một người thân trong gia đình hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Nộp bảo hiểm tự nguyện cho người thân ở nhà không đi làm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng
C.V Mỹ Hà - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn