Bùi Hoài My

NLĐ làm việc trong khu vực nhà nước nghỉ việc trước năm 1995 mà chưa hưởng trợ cấp, giờ có được hưởng chế độ bảo hiểm không?

Luật sư tư vấn về vấn đề: Người lao động làm việc trong khu vực nhà nước nghỉ việc trước năm 1995 nhưng chưa được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp một lần thì thời gian công tác trước đó có được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng bảo hiểm xã hội không?

Nội dung tư vấn: Hỏi: Đủ điều kiện hưởng lương hưu có được hưởng trợ cấp thôi việc? Bà P có thời gian công tác là 34 năm (1952 – 1984). Trong năm 1984 Bà bị kỷ luật buộc thôi việc; đến năm 2001 Bà có đơn khiếu nại và được cơ quan có thẩm quyền (UBND tỉnh) thay đổi hình thức kỷ luật từ buộc thôi việc thành được nghỉ thôi việc từ ngày 01/07/1984. Hỏi: Như vậy, thời gian công tác của Bà trước ngày 01/07/1984 có được hưởng chế độ BHXH (Hưu trí) hay không? Hay bắt buộc phải hưởng chế độ TRỢ CẤP thôi việc. Trân trọng cảm ơn! 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia. Với câu hỏi hỏi của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định Tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng bảo hiểm xã hội: “Người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà được tính là thời gian công tác liên tục nhưng chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, bảo hiểm xã hội một lần thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể:

a) Người lao động làm việc trong khu vực nhà nước liên tục công tác đến ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, bảo hiểm xã hội một lần thì thời gian làm việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 đó được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Người lao động có thời gian công tác gián đoạn hoặc đã nghỉ việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì việc xác định thời gian công tác để tính hưởng bảo hiểm xã hội được thực hiện theo các văn bản quy định trước đây về tính thời gian công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ quy định tại Điều 3 của Nghị định số 66/CP ngày 30 tháng 9 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hội đối với lực lượng vũ trang; Điều 3 của Nghị định 43/CP ngày 22 tháng 6 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hội; Điều 54 của Điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ; Điều 49 Điều lệ Bảo hiểm xã hội đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 45/CP ngày 15 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ và Khoản 4 Điều 139 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006.

...".

Như vậy, đối chiếu quy định trên không có quy định trực tiếp xác định thời gian công tác trước 1/1/1995 của bà P được tính công nối thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, về vấn đề này bà P vẫn có thể làm văn bản kiến nghị gửi trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang cư trú để được xem xét cộng nối thời gian công tác từ năm 1952 – 1984 tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội và được hưởng bảo hiểm xã hội.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí