Triệu Lan Thảo

NLĐ Đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật phải thực hiện nghĩa vụ gì?

Xin chào luật sư! Cho em hỏi. Em đã ký hợp đồng với công ty được 2 năm và còn 1 năm nữa mới hết hợp đồng. Nay em nghỉ nhưng không báo trước, em có viết đơn và sếp em là giám đốc bộ phận đồng ý ký đơn thôi việc của e tại thời điểm em nghỉ và giao đơn cho bộ phận nhân sự giải quyết. Như vậy theo quy định pháp luật em có bị công ty bắt bồi thường hợp đồng lao động không? Quy định pháp luật thế nào? Xin cảm ơn luật sư tư vấn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia, chúng tôi tư vấn trường hợp của bạn như sau:

Điều 37 BLLĐ có quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động như sau:

“1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này…”

Theo thông tin bạn cung cấp thì hợp đồng lao động của bạn là hợp đồng xác định thời hạn. Tuy bạn không đề cập lý do nghỉ việc của bạn là gì (có thuộc vào những lý do theo quy định tại Khoản 1 nêu trên hay không), nhưng chỉ tính đến việc bạn nghỉ việc mà không báo trước đối với người sử dụng lao động là bạn đã vi phạm thời hạn báo trước. Do đó, trường hợp này bạn đã đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, bạn sẽ buộc phải thực hiện các nghĩa vụ sau:

1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động (nếu có).

 

Trân trọng!
C.V. Lương Sen. Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí