Vũ Thị Thảo

NLĐ có phải chịu trách nhiệm vật chất khi NSDLĐ không ký kết HĐLĐ

Nhờ luật Minh Gia tư vấn giúp về việc bồi thường do gây thiệt hại của người lao động như sau: Tôi đi làm chưa kí hợp đồng lao động nhưng do trong quá trình làm việc tôi làm hỏng máy móc thiết bị. Công ty bắt tôi đền bù thiệt hại.Tôi tự ý nghỉ việc và không nhận lương tháng làm việc vừa qua như vậy tôi có phải bồi thường không. Tôi có bị kiện vì không bồi thường không?

Trả lời: Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tới công ty Luật Minh Gia. Trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về vấn đề bồi thường thiệt hại của bạn.

Bộ luật Lao động 2012 quy định: Quan hệ lao động là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa người lao động và người sử dụng lao động. Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn và công ty đã phát sinh quan hệ lao động, tuy nhiên lại không ký hợp đồng lao động.

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.  Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Điều 130 Bộ luật Lao động 2012 quy định: “Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này”.

Như vậy, khi người lao động gây thiệt hại thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động. Trong quá trình làm việc bạn làm hỏng máy móc thiết bị của Công ty, vậy bạn phải bồi thường thiệt hại cho Công ty theo quy định của pháp luật.

Khi xảy ra tranh chấp, bên phía người sử dụng lao động đưa ra bằng chứng chứng minh thì giữa họ và bạn phát sinh quan hệ lao động. Tuy không ký Hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật, nhưng quan hệ lao động giữa Công ty và bạn đã phát sinh và tồn tại, như vậy bạn phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, Công ty có thể khởi kiện bạn đòi bồi thường thiệt hại.

Quyền khởi kiện là quyền của của cá nhân, tổ chức, cơ quan tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án tại Toà án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Như vậy, khi nhận thấy quyền và lợi ích hợp pháp của phía Công ty bị hành vi của bạn xâm phạm thì họ có quyền khởi kiện bạn để đảm bảo quyền và lợi ích của họ.

Trân trọng
C.V Trần Thị Thúy Hiên - Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí