Luật gia Nguyễn Nhung

Nhân viên y tế mầm non theo hợp đồng có được xét tăng lương Nghị định 17

Tôi được tuyển làm y tế vào trường mầm non từ năm 2012 đến nay. Mới được làm hợp đồng chưa được vào biên chế. Gần đây có quyết định được tăng lương cho cán bộ, công chức viên chức có hệ số lương từ 2.34 trở xuống. nhưng tôi mới nhân được thông báo là tôi không được hưởng. Tôi xin hỏi như vậy đúng hay là sai.

Nhân viên y tế mầm non theo hợp đồng có được xét tăng lương Nghị định 17


Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, căn cứ theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 Nghị định số: 17/2015/NĐ – CP quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống, cụ thể:

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

1. Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định này, bao gồm:

đ) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Do vậy, nếu trường hợp của bạn làm việc theo chế độ hợp đồng lao động được áp dụng tại Nghị định số: 68/2000/NĐ – CP thì bạn mới thuộc đối tượng tăng lương theo Nghị định số: 17/2015/NĐ – CP.
 
Thứ hai, căn cứ theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Nghị định số: 68/2000/NĐ – CP quy định về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp như sau:

Điều 1. Thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc sau đây trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp:

1. Sửa chữa, bảo trì đối với hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước ở công sở, xe ô tô và các máy móc, thiết bị khác đang được sử dụng trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp;

2. Lái xe;

3. Bảo vệ;

4. Vệ sinh;

5. Trông giữ phương tiện đi lại của cán bộ, công chức và khách đến làm việc với cơ quan, đơn vị sự nghiệp;

6. Công việc khác.

Điều 2. Các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp quy định tại Nghị định này gồm có:

1. Cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

2. Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;

3. Các đơn vị sự nghiệp hoạt động bằng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp.


Theo như thông tin bạn cung cấp, bạn đang làm hợp đồng với công việc nhân viên y tế tại trường mầm non, do vậy, bạn không thuộc đối tượng của Nghị định số 68, đồng thời có nghĩa rằng bạn không thuộc đối tượng được tăng lương theo Nghị định số: 17/2015/NĐ – CP.

Trân trọng!.
Luật gia: Ngọc Hà – Công ty Luật Minh Gia.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí