Lò Thị Loan

Người trúng tuyển viên chức phải ký hợp đồng làm việc 12 tháng có phù hợp với quy định không?

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. Vậy trường hợp người trúng tuyển viên chức phải ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn 12 tháng, thời gian tập sự 12 tháng có phù hợp với quy định của pháp luật không?

Đây là thắc mắc của rất nhiều người đã liên hệ với Luật Minh Gia để được hướng dẫn. Nếu bạn cũng có thắc mắc tương tự thì hãy liên hệ với chúng tôi

1) Luật sư tư vấn quy định pháp luật về hợp đồng làm việc của viên chức.

Khi bạn có thắc mắc và liên hệ với Luật Minh Gia, Luật sư chúng tôi sẽ hướng dẫn, tư vấn để bạn nắm được các quy định về hợp đồng viên chức như:

+ Nắm được các trường hợp đồng làm việc;

+ Nắm được việc điều động viên chức mới tuyển dụng sang làm công việc khác so với hợp đồng;

+ Biết được những trình tự, hồ sơ để được miễn thực hiện chế độ tập sự;

Để liên hệ với chúng tôi và yêu cầu tư vấn, bạn vui lòng gửi câu hỏi hoặc Gọi: 1900.6169 , bên cạnh đó bạn có thể tham khảo thêm thông qua tình huống chúng tôi tư vấn sau đây: 

2) Quy định pháp luật về hợp đồng làm việc của viên chức.

Nội dụng tư vấn: Xin chào, Luật sư giải đáp giúp vấn đề như sau: Tôi trúng tuyển viên chức vào cơ quan (Cơ quan tuyển dụng là tổ chức hội mang tính chất đặt thù) từ tháng 6/2018, với vị trí việc làm trúng tuyển là viên chức phòng kế hoạch hỗ trợ (không phụ trách công tác kế toán) ký hợp đồng xác định thời hạn 12 tháng và thời gian tập sự là 12 tháng, mức lương hưởng là 85%. Đến tháng 9/2018 do cán bộ làm kế toán trưởng nghỉ việc cơ quan ra quyết định điều động tôi về nhận nhiệm vụ kế toán. Tôi có trình độ Đại học kế toán và có kinh nghiệm làm kế toán trưởng ở doanh nghiệp là 6 năm, có đóng BHXH bắt buột 6 năm với công việc kế toán trưởng, như vậy Luật sư cho tôi hỏi các vấn đề sau: 1.Việc cơ quan ký hợp đồng như vậy có đúng quy định hiện hành không? 2. Việc điều động viên chức mới tuyển dụng còn trong thời gian tập sự có đúng quy định pháp luật không?3. Khi tôi nhận nhiệm vụ kế toán, tôi còn phải tiếp tục thực hiện hết thời gian tập sự và hưởng mức lương 85% không? 4. Nếu cơ quan có thể điều động và xem xét miển thời gian tập sự cho tôi thì căn cứ vào các văn bản pháp lý nào? hồ sơ thủ tục gồm những gì?Rất mong Luật sư giải đáp. Chân thành cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, vấn đề của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, việc cơ quan ký hợp đồng làm việc.

Viên chức khi trúng tuyển phải thực hiện ký kết hợp đồng làm việc theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định 29/2012 như sau:

“3. Sau khi thực hiện các quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phê duyệt kết quả tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký, nội dung thông báo phải ghi rõ thời gian và địa điểm người trúng tuyển đến ký hợp đồng làm việc”.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 18 Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định về các nội dung liên quan đến hợp đồng làm việc như sau:

“1. Việc tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo chế độ hợp đồng làm việc, bao gồm hợp đồng làm việc xác định thời hạn và hợp đồng làm việc không xác định thời hạn quy định tại Điều 25 Luật viên chức. Thời gian thực hiện chế độ tập sự được quy định trong hợp đồng làm việc xác định thời hạn”.

Theo đó, viên chức tuyển dụng vào các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo chế độ hợp đồng làm việc, bao gồm hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng và hợp đồng làm việc không xác định thời hạn theo Điều 25 Luật Viên chức 2010. Thời gian thực hiện chế độ tập sự được áp dụng trong hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

Chế độ, chính sách đối với người tập sự được thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị Định 29/2012/NĐ-CP như sau:

1. Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ và chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự có trình độ thạc sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 2, người tập sự có trình độ tiến sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật ".

Đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học thì thời gian tập sự là 12 tháng, trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo cao đẳng thì thời gian tập sự là 09 tháng,...;  người tập sự được hưởng 85% mức lương của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng, trường hợp của bạn sẽ là 85% mức lương của chức danh viên chức phòng kế hoạch hỗ trợ.

Do đó, cơ quan ký kết hợp đồng làm việc với bạn là 12 tháng, thời gian tập sự 12 tháng (công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học) và mức lương là 85% như vậy là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Thứ hai, việc điều động viên chức mới tuyển dụng còn trong thời gian tập sự sang làm kế toán có đúng quy định pháp luật không.

Thực tế, đây là trường hợp thay đổi vị trí việc làm chứ không phải điều động, bởi vì trong cùng một cơ quan.

Căn cứ vào Điều 32 Luật Viên chức 2010 quy định về thay đổi vị trí việc làm như sau:

“1. Khi đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu, viên chức có thể được chuyển sang vị trí việc làm mới nếu có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm đó.

2. Việc lựa chọn viên chức vào vị trí việc làm còn thiếu do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

3. Khi chuyển sang vị trí việc làm mới, việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng làm việc hoặc có thay đổi chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 28 và Điều 31 của Luật này”.

Tháng 9/2018 kế toán trưởng của cơ quan nghỉ việc, vị trí kế toán trưởng không có, nên được xác định là cơ quan có nhu cầu tuyển vị trí đó, bạn đã tốt nghiệp trình độ đại học (chuyên ngành kế toán), có kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán trưởng của doanh nghiệp 6 năm. Do đó, bạn có thể được chuyển sang vị trí việc làm mới nếu có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm là kế toán của cơ quan nơi bạn đang làm việc và điều này phù hợp với quy định của pháp luật.

Thứ ba, khi nhận nhiệm vụ kế toán, còn phải tiếp tục thực hiện hết thời gian tập sự và hưởng mức lương 85% không.

Căn cứ vào Điều 10 Thông tư 15/2012/TT-BNV quy định về trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự đối với người trúng tuyển viên chức như sau:

“1. Người trúng tuyển viên chức được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

a) Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên;

b) Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

2. Người được tuyển dụng đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bt buộc, nếu không có đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này thì phải thực hiện chế độ tập sự.

3. Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người được tuyển dụng đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng (nếu có) tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp.

Theo đó, bạn sẽ được miễn tập sự do có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong ngành, lĩnh vực kế toán doanh nghiệp 6 năm, trong thời gian 6 năm có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đó bạn đã làm công việc có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng là kế toán (đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi làm công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí được tuyển dụng) và sẽ không phải hưởng mức lương 85%.

Thứ tư, hồ sơ để được miễn thực hiện chế độ tập sự.

Khi viên chức trúng tuyển, để được miễn thực hiện chế độ tập sự thì cần phải đưa ra được giấy tờ, tài liệu hợp pháp để chứng minh mình đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và thực hiện công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí được tuyển dụng, cụ thể là bản sao sổ bảo hiểm xã hội (bản sao có chứng thực) cho cơ quan tuyển dụng.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí