Tuấn Luật sư

Người sử dụng lao động được đơn phương chấm dứt HĐLĐ khi nào?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Xin chào Công ty Luật Minh Gia! Xin nhờ công ty tư vấn giúp tôi trường hợp về người sử dụng lao động (doanh nghiệp) khi nào được chấm dứt hợp đồng lao động, cụ thể như sau:Tôi là người lao động làm việc tại công ty . Đã ký kết hợp đồng lao động 12 tháng (1/1x/201x - 1/0x/201x) nhưng đến ngày 24/x/201x thì công ty buộc tôi thôi việc không có lý do.

 

Sau đó công ty lại thông báo sẽ cho tôi nghỉ việc sau 30 ngày và lý do là thay đổi cơ cấu công ty. Trong trường hợp công ty thông báo trước 30 ngày nhưng lý do không chính đáng thì tôi có được hưởng các quyền lợi gì không, và phải chuẩn bị các giấy tờ liên quan nào? Xin công ty tư vấn giúp tôi trường hợp này. Trân Trọng Cảm Ơn!

 

Trả lời tư vấn: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau

 

Theo Điều 38 Bộ luật lao động 2012, người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp sau đây

 

"Điều 38. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

 

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

 

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

 

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

 

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

 

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

 

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.

 

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

 

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

 

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

 

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng."

 

Do đó, nếu công ty chấm dứt hợp đồng với bạn khi không có các lý do được quy định tại Điều 38 Bộ luật lao động 2012 thì đây là trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Nghĩa vụ của công ty khi đó xác định theo Điều 42 Bộ luật lao động 2012 như sau:

 

"Điều 42. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

 

1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

 

2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này.

 

3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

 

4. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

 

5. Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước."

 

Bạn có thể thỏa thuận với công ty về việc chấm dứt hợp đồng lao động với công ty. Nếu công ty vẫn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn thì bạn có quyền được quay trở lại làm việc và bồi thường theo quy định của pháp luật

 

Trân trọng

P.Luật sư trực tuyến – Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900.6169