LS Phùng Gái

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có thuộc đối tượng đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Theo quy định của pháp luật về việc làm thì những đối tượng tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào.

 

Theo quy định của Luật việc làm 2013 về đối tượng tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể:

 

Điều 3. Giải thích từ ngữ

 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 

1. Người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc.

...

Điều 43. Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp

 

1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

 

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

 

b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

 

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

 

Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

 

2. Người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

 

3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều này.

 

Như vậy, từ quy định pháp luật nêu trên thì đối tượng bắt buộc tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp bao gồm người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc và người sử dụng lao động. Trong đó, người lao động được xác định là công dân Việt Nam. Do vậy, những đối tượng là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam không thuộc đối tượng tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của công ty Luật Minh Gia về". Nếu còn vướng mắc hoặc cần hỗ trợ pháp lý thêm bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc số Tổng đài pháp luật tư vấn trực tuyến 19001933 để được hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!

Phòng Luật sư tư vấn lao động  - công ty Luật Minh Gia.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí