Luật sư Dương Châm

Người lao động theo nghị định 68/2000/NĐ-CP có được tăng lương theo nghị định 17/2015/NĐ-CP?

Cho e hỏi! Trường hợp cơ quan e ký hợp đồng thời vụ có thời hạn 12 tháng (công việc tài xế, tạp vụ không phải theo hợp đồng theo nghị định 68), vậy e xin hỏi đối tượng này có được hưởng hệ số lương tăng thêm 8% theo quy định không? Quy định trường hợp của e thế nào? Trân trọng cám ơn! Mong sự hồi âm sớm nhất có thể.

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

 

Theo quy định tại điều 2 Nghị định 17/2015/NĐ-CP thì các đối tượng được hưởng hệ số lương tăng thêm 8% là:

 

“1. Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định này, bao gồm:

đ) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;”

Hướng dẫn quy định này Điều 2 Thông tư 32/2015/TT-BTC quy định:

“1. Xác định nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP

 

Đối với số người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, chỉ tổng hợp số người làm việc theo chế độ hợp đồng không thời hạn trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (sau đây gọi là Nghị định số 68/2000/NĐ-CP); số người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động hưởng lương từ NSNN thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; số giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ để xác định nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 17/2015/NĐ-CP.”

 

Theo thông tin bạn cung cấp, cơ quan bạn ký hợp đồng lao động theo mùa vụ có thời hạn 12 tháng (công việc tài xế, tạp vụ không phải theo hợp đồng theo nghị định 68/2000/NĐ-CP). Như vậy đối tượng này không được hưởng hệ số lương tăng thêm 8% theo quy định tại điều 2 Nghị định 17/2015/NĐ-CP và khoản 1 Điều 2 Thông tư 32/2015/TT-BTC trích dẫn trên.

 

Trân trọng!

Luật gia Nguyễn Ngân - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí