Bùi Hoài My

Người lao động nghỉ việc không hưởng lương có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản?

Luật sư tư vấn về vấn đề: Người lao động xin nghỉ việc không hưởng lương để sinh con có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản? Sau khi đi làm lại thì lương được tính như nào?

Nôi dung tư vấn: Xin chào Luật Minh Gia. Tôi xin được tư vấn về chế độ thai sản như sau:

Tôi đang công tác tại trường nhà nước tỉnh Q, do bị hiếm muộn nên thôi xin nghỉ việc không lương để điều trị tại bệnh viện M đến khi sinh. Tôi xin nghỉ từ tháng 8/2018- 4/2019. Giờ tôi sinh được bé 4 tháng.

Vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Vì theo BHXH huyện trả lời là không được hưởng chế độ thai sản vì nghỉ việc không lương. Nếu không được hưởng chế độ thai sản, vậy tôi vẫn đi làm và hưởng lương bình thường hay thế nào?  

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định Điều kiện hưởng chế độ thai sản:

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con”.

Theo quy định pháp luật nêu trên, điều kiện để người lao động nữ được hưởng chế độ thai sản đó là người lao động phải đóng bảo hiểm từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con hoặc phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh với trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Vì thông tin bạn cung cấp chưa đầy đủ, không xác định được thời gian bạn sinh con và thời gian bạn tham gia bảo hiểm xã hội. Vì vậy, chúng tôi không thể xác định được bạn có được hưởng chế độ thai sản hay không. Thời gian bạn nghỉ việc không hưởng lương thì đơn vị không đóng bảo hiểm xã hội cho bạn.

Bạn có thể theo dõi quá trình đóng bảo hiểm của bạn trước khi bạn sinh con trong khoảng thời gian 1 năm trở lại trước khi sinh, nếu bạn tham gia bảo hiểm từ đủ 6 tháng trở lên hoặc tham gia bảo hiểm từ đủ 3 tháng trở lên với trường hợp bạn mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì bạn đủ điều kiện hưởng thai sản. Nếu bạn không tham gia bảo hiểm từ đủ 6 tháng hoặc từ đủ 3 tháng theo quy định pháp luật nêu trên thì bạn không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Về chế độ lương sau khi bạn đi làm trở lại thì bạn vẫn được hưởng lương theo hệ số hoặc theo hợp đồng lao động của bạn trước đó.

Trân trọng!

Phòng Luật sư tư vấn Lao động - Công ty Luật Minh Gia.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí