Phùng Gái

Người lao động làm thêm giờ có được bố trí ngày nghỉ bù?

Theo quy định pháp luật, người sử dụng lao động được phép sử dụng người lao động làm thêm giờ trong những trường hợp nào. Trường hợp người lao động làm thêm giờ thì việc bố trí ngày nghỉ bù xác định như thế nào.

 

Tại Điều 106 Bộ luật lao động 2012 quy định về điều kiện và thời gian làm thêm giờ và quy định về thời gian nghỉ bù đối với người lao động. Theo đó, để sử dụng người lao động làm thêm giờ người sử dụng lao động cần đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 

+  Được sự đồng ý của người lao động;

 

+  Thời gian làm thêm không quá không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

 

+ Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

 

Việc xác định thời gian nghỉ bù cho thời gian làm thêm giờ được hướng dẫn cụ thể tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP:

 

"Sau mỗi đợt làm thêm tối đa 07 ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động nghỉ bù số thời gian đã không được nghỉ;

 

Trường hợp không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ theo quy định tại Điều 97 của Bộ luật lao động"

 

Như vậy, đối chiếu quy định pháp luật trên với trường hợp người lao động có thời gian làm thêm giờ liên tục 7 ngày trong tháng thì được nghỉ bù tương ứng vối số thời gian đã không được nghỉ. Tuy nhiên, việc bố trí thời gian nghỉ bù có thể được quy đổi bằng việc thanh toán tiền lương làm thêm giờ khi công ty không bố trí nghỉ bù đủ thời gian.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của công ty Luật Minh Gia về thời gian nghỉ bù đối với lao động làm thêm giờ. Nếu còn vướng mắc hoặc cần hồ trợ tư vấn thêm bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc số Tổng đài tư vấn trực tuyến để được giải đáp.

 

Trân trọng!

Phòng Luật sư tư vấn  - Công ty Luật Minh Gia.

Gọi ngay