Luật sư Lê Văn Chức

Người lao động không được thanh toán chế độ thai sản

Nhờ luật sư tư vấn giúp về bảo hiểm thai sản ạ. Em có tham gia BHXH theo quy đinh của nhà nước. Hiện tại em sinh bé được 08 tháng nhưng em chưa được nhận chế độ thai sản, cho em hỏi mấy tháng thì được nhận tiền thai sản và ngoài tiền thai sản 06 tháng mình còn được nhận trợ cấp gì thêm không ạ. Em xin cảm ơn luật sư.

 

>> Tư vấn chế độ thai sản, gọi: 1900.6169

 

Nội dung tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi nội dung yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với những thắc mắc của bạn, chúng tôi đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

 

Căn cứ tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

 

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

 

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 

b) Lao động nữ sinh con;

 

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”.

 

Căn cứ Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

 

“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

 

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

 

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.”

 

Ngoài ra, bạn còn được trợ cấp một lần khi sinh con:

 

Căn cứ quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

 

“Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

 

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.”.

 

Tại Điều 102 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về thời gian giải quyết chế độ thai sản:

 

“Điều 102. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản

 

1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

 

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

 

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

 

3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:

 

a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.”.

 

Như vậy, hồ sơ giải quyết chế độ thai sản phải nộp trong thời gian 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, thời gian giải quyết chế độ thai sản như sau: trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người lao động nộp đủ hồ sơ thì người sử dụng lao động nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định thì cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết và chi trả bảo hiểm cho người lao động.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Người lao động không được thanh toán chế độ thai sản. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ luật sư trực tuyến - 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!

CV: Tạ Nga - Công ty Luật Minh Gia

Tư vấn miễn phí