Lò Thị Loan

Người lao động đơn phương chấm dứt HĐ thì có được chốt sổ bảo hiểm xã hội không?

Đơn phương chấm dứt hợp đồng là một trong những quyền và nghĩa vụ của người lao động. Vậy khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người lao động phải thực hiện nghĩa vụ gì? Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì có được chốt sổ bảo hiểm xã hội không? Đây là thắc mắc của rất nhiều người đã liên hệ với Luật Minh Gia để được hướng dẫn. Nếu bạn cũng có thắc mắc tương tự thì hãy liên hệ với chúng tôi

1) Luật sư tư vấn quy định pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng của người lao động.

Khi bạn có thắc mắc và liên hệ với Luật Minh Gia, Luật sư chúng tôi sẽ hướng dẫn, tư vấn để bạn nắm được các quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng như:

+ Nắm được các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động;

+ Nắm được các trình tự, thủ tục đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;

+ Biết được những trường hợp nào người lao động phải có trách nhiệm bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;

Để liên hệ với chúng tôi và yêu cầu tư vấn, bạn vui lòng gửi câu hỏi hoặc Gọi: 1900.6169 , bên cạnh đó bạn có thể tham khảo thêm thông qua tình huống chúng tôi tư vấn sau đây: 

2) Quy định pháp luật về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Nội dung tư vấn: Kính gửi văn phòng luật Minh Gia,Tôi xin được tư vấn về vấn đề  xin nghỉ việc như sau: Hiện tôi đang là viên chức của bệnh viện từ tháng 1 năm 2017, hợp đồng không xác định thời hạn. từ khi về viện đến nay, tôi có được cử đi học chuyên môn từ tháng 1/2017 đến tháng 5/2018 ( 17 tháng, theo dự án NORRED, bệnh viện không mất tiền cho tôi đi học và tôi vẫn nhận lương hàng tháng là 2.700.000vnd ). Nay vì lý do gia đình,  tôi có nhu cầu xin nghỉ việc , theo như luật lao động thì tôi sẽ nộp đơn cho cơ quan và nghỉ sau 45 ngày.  Phía bên viện chắc chắn sẽ không đồng ý cho tôi nghỉ việc và nếu tôi đơn phương nghỉ việc thì các chế độ bảo hiểm của tôi và hình thức bồi thường tiền đào tạo như thế nào? + Tôi sẽ phải bồi thường tiền đào tạo là số tiền lương mà tôi nhận được trong 17 tháng đi học đấy không? + Trường hợp bệnh viện không đồng ý cho tôi nghỉ ( vì tôi không nộp số tiền bồi thường) , vậy sau 45 ngày nộp đơn, tôi tự nghỉ thì có được chốt sổ bảo hiểm không? Xin quý luật sư giải đáp thắc mắc giúp tôi,Tôi xin cảm ơn.Chúc quý công ty 1 năm may mắn và thuận lợi.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, vấn đề của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về việc chấm dứt hợp đồng lao động.

Căn cứ vào khoản 4 Điều 29 Luật Viên chức 2010 quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc như sau:

“4. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày; trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày”.

Theo đó, viên chức làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, tuy nhiên phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày.

Thứ hai, bồi thường chi phí đào tạo.

Đồng thời căn cứ theo khoản 3 Điều 7 Nghị định 101/2017/NĐ-CP quy định về đền bù chi phí đào tạo như sau:

“Cán bộ, công chức, viên chức, được cử đi đào tạo từ trình độ trung cấp trở lên bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phải đền bù chi phí đào tạo khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

...

3. Đã hoàn thành và được cấp văn bằng tốt nghiệp khóa học nhưng bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết quy định tại Điều 5 hoặc Điều 6 Nghị định này”.

Theo đó, khoản 2 Điều 6 Nghị định 101/2017/NĐ-CP quy định về Điều kiện đào tạo sau đại học như sau:

“2. Đối với viên chức:

a) Đã kết thúc thời gian tập sự (nếu có);

b) Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo;

c) Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

Do vậy, nếu bạn được cử đi học chuyên môn mà sau đó không thực hiện đúng cam kết về việc thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo thì bạn phải đền bù chi phí đào tạo khi chấm dứt hợp đồng lao động, bởi lẽ chưa phục vụ đủ thời gian đã cam kết theo quy định.

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định 101/2017/NĐ-CP quy định về chi phí đền bù và cách tính chi phí đền bù như sau:

“1. Chi phí đền bù bao gồm học phí và tất cả các khoản chi khác phục vụ cho khóa học, không tính lương và các khoản phụ cấp (nếu có).

2. Cách tính chi phí đền bù:

...

b) Đối với các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định này, chi phí đền bù được tính theo công thức sau:

S= F / T1 x (T1 - T2).

Trong đó:

- S là chi phí đền bù; 

- F là tổng chi phí do cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức đi học chi trả theo thực tế cho 01 người tham gia khóa học;

- T1 là thời gian yêu cầu phải phục vụ sau khi đã hoàn thành khóa học (hoặc các khóa học) được tính bằng số tháng làm tròn;

- T2 là thời gian đã phục vụ sau đào tạo được tính bằng số tháng làm tròn”.

Trong trường hợp này, nếu bạn được cử đi học mà bên bệnh viện không mất tiền cho học và vẫn hưởng lương 2.700.000 đồng/tháng (đi học 17 tháng) thì số tiền lương bạn được nhận trong 17 tháng đó không phải là khoản chi phí bạn phải đền bù, khoản chi phí bạn phải đền bù là học phí và các khoản các khoản chi khác phục vụ cho khóa học. Do đó, tuy bệnh viện không trực tiếp bỏ tiền ra để cho bạn đi học nhưng nếu bạn được cử đi đào tạo bằng nguồn ngân sách nhà nước thì bạn vẫn phải đền bù chi phí đó cho ngân sách nhà nước và mức đền bù được tính theo công thức trên.

Thứ ba, vấn đề chốt sổ bảo hiểm xã hội.

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 47 Bộ luật Lao động 2012 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

“3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động”.

Như chúng tôi đã phân tích ở trên, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải bảo đảm về thời gian báo trước 45 ngày. Khi chấm dứt hợp đồng, bệnh viện phải có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả sổ bảo hiểm xã hội cho bạn dù bạn tự ý nghỉ sau 45 ngày nộp đơn thông báo chấm dứt hợp đồng lao động.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí