Cà Thị Phương

Người đào tạo theo hình thức địa chỉ sử dụng có được phân công công việc dựa vào xếp loại học lực hay không?

Luật sư cho em hỏi người được đào tạo theo hình thức địa chỉ sử dụng xếp loại học lực giỏi thi khi phân công công việc có được phân công nhiệm vụ ở tuyến tỉnh, thành phố hay không? trường hợp của của em em tốt nghiệp loại giỏi năm 2019 nhưng Sở y tế lại xếp em công tác tại vùng sâu vùng xa. Như vậy có đúng không luật sư? Em xin chân thành cảm ơn.

Câu hỏi tư vấn: Em là bác sĩ đa khoa được đào tạo theo hình thức Địa chỉ sử dụng (ĐCSD) vừa tốt nghiệp năm 2019 với xếp loại tốt nghiệp giỏi, nhưng Sở y tế lại phân nhiệm vụ em về vùng sâu vùng xa (vì theo em được biết, những tỉnh lân cận, sinh viên đào tạo theo ĐCSD sẽ phân nhiệm vụ dựa vào xếp loại học lực, sinh viên tốt nghiệp giỏi sẽ được phân nhiệm vụ ở bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố). Nay cho em được hỏi có văn bản pháp luật nào liên quan đến việc phân nhiệm vụ theo học lực cho sinh viên đào tạo theo hình thức ĐCSD không

Trả lời tư vấn: Cám ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, yêu cầu của bạn, tôi xin được tư vấn như sau:

Theo như thông tin bạn cung cấp, việc đào tạo theo địa chỉ sử dụng như bạn trình bày chính là đào tạo theo chế độ cử tuyển. Việc xét tuyển vào vị trí việc làm cho người học cử tuyển sau khi tốt nghiệp tại Điều 11 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT quy định:

Điều 11. Tiếp nhận, xét tuyển vào vị trí việc làm cho người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp

1. Hàng năm, các cơ sở giáo dục gửi danh sách, bàn giao hồ sơ và bằng tốt nghiệp của người học theo chế độ cử tuyển tốt nghiệp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

 2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển hoặc gửi hồ sơ tới các cơ quan, đơn vị dự kiến sử dụng để xét tuyển vào vị trí việc làm theo quy định tại Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức đối với người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp.”

Ngoài ra, tại khoản 2 Điều 4 văn bản hợp nhất sô 03/VBHN-BGDĐT có quy định về nghĩa vụ của người học theo chế độ cử tuyển : “Người học theo chế độ cử tuyển có những nghĩa vụ sau đây:

“Cam kết trước khi được cử tuyển và chấp hành sự cam kết với cơ quan cử đi học về sự xét tuyển vào vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp;”

Do đó, theo quy định của pháp luật, địa phương nơi cử bạn đi đào tạo sẽ thực hiện “xét tuyển vào vị trí việc làm” (Nghị định 134/2006/NĐ-CP gọi là “phân công công tác”) cho bạn. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển hoặc gửi hồ sơ tới các cơ quan, đơn vị dự kiến sử dụng để xét tuyển vào vị trí việc làm theo quy định tại Luật Cán bộ, Công chức và Luật viên chức cho người được cử đi học sau khi tốt nghiệp. Người được cử đi học theo chế độ cử tuyển phải chấp hành sự phân công công tác sau khi tốt nghiệp.

Theo như thông tin bạn cung cấp thì ở những tỉnh lân cận, sinh viên đào tạo theo địa chỉ sử dụng sẽ phân nhiệm vụ dựa vào xếp loại học lực, sinh viên tốt nghiệp giỏi sẽ được phân nhiệm vụ ở bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản pháp luật nào quy định về việc phân nhiệm vụ theo học lực cho sinh đào tạo theo địa chỉ sử dụng. Việc xét tuyển vào vị trí việc làm sẽ phải tuỳ thuộc vào chỉ tiêu, tiêu chí tuyển dụng của từng đơn vị, tổ chức nơi mà địa phương cử người đi đào tạo theo địa chỉ sử dụng.

Trân trọng!

P.Tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay