Ls Phùng Gái

Nghĩa vụ trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng việc?

Trong quá trình sản xuất, kinh doanh nhiều doanh nghiệp gặp không ít khó khăn, có doanh nghiệp phải tạm ngừng hoặc thu hẹp sản xuất, giảm bớt số lượng lao động.

1. Tư vấn về chi trả tiền lương cho người lao động trong thời gian ngừng việc.

Tuy nhiên trên thực tế, để thực hiện chế độ trả lương trong thời gian ngừng việc và giải quyết chế độ đối với người lao động theo đúng quy định pháp luật không phải doanh nghiệp nào cũng nắm rõ, từ đó ảnh hưởng rất nhiều đến quyền lợi của người lao động. Nếu bạn chưa tìm hiểu quy định pháp luật về vấn đề này có thể liên hệ tới Luật Minh Gia, luật sư sẽ tư vấn cho bạn những nội dung sau đây:

+ Các trường hợp NLĐ được doanh nghiệp chi trả tiền lương ngừng việc;

+ Tham gia đóng BHXH trong thời gian NLĐ ngừng việc;

+ Quyền lợi của NLĐ khi chấm dứt HĐLĐ;

+ Chế độ khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ;

Để liên hệ với chúng tôi và yêu cầu tư vấn, bạn vui lòng gửi câu hỏi hoặc Gọi:1900.6169, bên cạnh đó bạn có thể tìm hiểu thêm tại tình huống mà Luật Minh Gia tư vấn sau đây:

2. Chi trả tiền lương ngừng việc.

Hỏi: Công ty cúa tôi là công ty con trực thuộc của 1 tập đoàn (hoạt động nhiều lĩnh vực, ngành nghề). Vì do hoạt động nên đã điều động tôi qua công ty con khác. Nhưng do công ty mới hoạt động không hiệu quả (tôi là lao động được ký hợp đồng không thời hạn do tôi làm với công ty trực thuộc tập đoàn hơn 12 năm) nên công ty đã làm thông báo toàn thể nhân viên mới ký hợp đồng thì sẽ chấm dứt hợp đồng.

Còn đối với nhân viên cũ làm lâu năm có hợp đồng không thời hạn thì nghỉ việc không lương ở nhà đợi. Vậy xin văn phòng tư vấn giúp tôi:

1) Việc Công ty tự cho tôi nghĩ việc không lương là đúng luật lao động hay không.

2) Việc tôi nghĩ ở nhà không lương theo đúng yêu cầu công ty để chờ việc mới thì các chế độ của tôi công ty vẫn phải thực hiện đầy đủ hay sẽ không tiếp tục giải quyết cho tôi như về phần đóng BHXH và thẻ bảo hiểm của tôi.

3) Nếu sau 30 ngày nghĩ không lương thì công ty có quyền ra quyết định chấp dứt hợp đồng lao động với tôi thì chế độ nghĩ việc của tôi sẽ được nhận đi kèm là các quyền lợi nào.

4) Nếu trong thời gian nghĩ việc không lương, tôi làm đơn xin nghĩ việc thì tôi có được nhận những quyền lợi nào từ công ty hay công đoàn hỗ trợ cho tôi để tôi đi tìm việc mới hay không. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, liên quan tới việc công ty cho người lao động nghỉ việc không hưởng lương.

Theo thông tin bạn cung cấp do công ty hoạt động không hiệu quả nên muốn cắt giảm lao động. Riêng đối với các trường hợp làm lâu năm cho công ty như bạn khi ra quyết định ngừng việc ở nhà đợi thì thời gian mà bạn nghỉ ở nhà chờ việc công ty vẫn có nghĩa vụ trả lương. Mức lương sẽ do hai bên tự thỏa thuận và không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại khoản 3 Điều 98 Bộ luật lao động 2012. Cụ thể:

Điều 98. Tiền lương ngừng việc

Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương;

2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Do vậy, trường hợp công ty cho nghỉ mà không trả lương là trái quy định của pháp luật và bạn có quyền yêu cầu công ty trả lương cho tổng thời gian mà mình nghỉ việc ở nhà chờ công việc từ công ty.

Thứ hai, tham gia đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian người lao động ngừng việc.

Trường hợp của bạn ngoài việc được trả lương ngừng việc thì công ty còn có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội cho bạn trong những tháng ngừng việc đó. Mức đóng sẽ dựa trên lương mà bạn được nhận ( nếu mức lương hưởng bằng mức lương tối thiểu vùng thì mức đóng bảo hiểm sẽ dựa trên cơ sở lương đó).

Thứ ba, giải quyết quyền lợi cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều 44. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế

...

2. Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc, thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.

Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.

Điều 49. Trợ cấp mất việc làm

1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm.

Như vậy, khi công ty vì lý do kinh tế hoạt động không hiệu quả mà phải chấm dứt hợp đồng lao động thì sẽ phải giải quyết chế độ trợ cấp mất việc làm và thanh toán các khoản tiền lương, chốt và trả sổ bảo hiểm cho bạn theo quy định trên 

Thứ tư, giải quyết chế độ khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Hợp đồng của bạn là hợp đồng không xác định thời hạn nên khi nghỉ việc sẽ có nghĩa vụ báo trước cho người lao động 45 ngày làm việc. Trong trường hợp, lý do nghỉ việc của bạn đúng theo quy định thì khi nghỉ việc bạn sẽ được thanh toán tiền lương, được trả trợ cấp thất nghiệp, chốt và trả sổ bảo hiểm.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí