Tuấn Luật sư

Nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

Hỏi: Gửi công ty luật Minh Gia xin tư vấn cho chúng tôi như sau: Chúng tôi là đơn vị sự nghiệp công lập có chứng chỉ sản xuất cây giống lâm nghiệp, đơn vị chỉ sản xuất đủ số lượng cây phục vụ nhu cầu trồng rừng trên địa bàn đủ chỉ tiêu kế hoạch giao hàng năm của cấp trên, không kinh doanh bán ra bên ngoài. Khi thanh quyết toán theo quy định phải hạch toán chi phí đầu vào theo giá giống từng loại cụ thể đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trong đó có phần nhân công lao động, vì chỉ thuê lao động tự do là người địa phương không là thành viên của công ty, hay doanh nghiệp nào. Thời gian làm gián đoạn không liên tục phải thuê rất nhiều người.

Xin hỏi luật sư: Chỉ có bảng chấm công là được hay cần loại thủ tục nào nữa? Nếu cần thì là những loại thủ tục gì thì mới đảm bảo các quy định của pháp luật. Xin chân thành cám ơn luật sư.
 

Nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

Nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động của người sử dụng lao động


Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Ngoài bảng chấm công ra thì đơn vị bạn cần có hợp đồng lao động theo quy định tại điều 18, Bộ luật lao động 2012 đó là:
 
“ Điều 18. Nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động
 
1. Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.
 
Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.
 
2. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản; trường hợp này hợp đồng lao động có hiệu lực như giao kết với từng người.
Hợp đồng lao động do người được ủy quyền giao kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động.”


Bên cạnh đó đơn vị của bạn cũng cần có phiếu chi lương, có phiếu chấm công  và tất cả các giấy tờ này phải có chữ kí hợp lệ.

 

Trân trọng!
Bộ phận luật sư trực tuyến - Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí