Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

  • 09/09/2015
  • Nguyễn Thị Điển
  • Thưa luật sư, giúp em tư vấn trường hợp này với ạ: Em đã nộp đơn xin thôi việc, công ty cũng đồng ý (thông báo bằng điện thoại)


  Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật  Nội dung đề nghị tư vấn:

  Thưa luật sư, giúp em tư vấn trường hợp này với ạ: Em đã nộp đơn xin thôi việc, công ty cũng đồng ý (thông báo bằng điện thoại), ngày cuối làm việc của em ở công ty là 7/9. Tuy nhiên, do có việc cá nhân quan trọng nên em đã xin công ty dồn ngày phép + ngày nghỉ+ ngày lễ để em có thể kết thúc sớm (ngày 3/9) nhưng công ty không đồng ý. Như vậy nếu em vẫn kết thúc sớm thì có bồi thường gì, và bồi thường như thế nào ạ? 
  Rất mong nhận được hồi âm của anh/chi. Em xin cảm ơn

  Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

  Vì bạn đã nộp đơn xin thôi việc và cũng đã được sự đồng ý của công ty, nhưng vì bạn không nói rõ nên không biết rằng hợp đồng của bạn là hợp đồng lao động gì? Đã được công ty ra quyết định thôi việc hay chưa? . Khi bạn xin nghỉ việc đúng luật thì bạn trước hết bạn phải đảm bảo theo quy định điều 37 Bộ luật lao động năm 2012. Theo đó, bạn phải đảm bảo thời hạn báo trước với công ty để có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật được.

  "Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

  1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

  a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

  b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

  c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

  d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

  đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

  e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

  g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

  2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

  a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

  b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

  c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

  3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này".


  Trong trường hợp bạn thực hiện đúng thời gian báo trước nhưng ngày cuối cũng làm việc là ngày 7/9 vì lý do cá nhân nên bạn nghỉ trước vào ngày 3/9 thì vẫn là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật. Khi đó, bạn sẽ phải thực hiện bồi thường.

  "Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

  1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

  2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

  3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này".


  Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định tại các điều 37, 38 và 39 của Bộ luật lao động 2012. Bạn có thể tham khảo các quy định của pháp luật nêu trên để có cơ sở căn cứ trong trường hợp của mình. Mặt khác, mỗi công ty đều có nội quy lao động riêng, do đó, bạn cần kiểm tra, đối chiều nội quy lao động của công ty trong trường hợp của mình để có quyết định phù hợp.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng !
  CV: Nguyễn Thùy - Công ty Luật Minh Gia.

    Hotline: 1900.6169