Nguyễn Văn Cảnh

Nghỉ thai sản và mức hưởng thai sản

Em tham gia BHXH từ tháng 8/2013 đến tháng 7/2015 thì dừng vì bị nghỉ việc. Hiện tại e đang có thai và dự kiến sinh 01/2016. Vậy anh/chị cho em hỏi đến lúc sinh con, em có được hưởng trợ cấp thai sản không ạ?


Trả lời: Chào bạn! Luật Minh Gia xin cảm ơn câu hỏi và đề nghị tư vấn của bạn. Sau đây, chúng tôi xin tư vấn về trường hợp của bạn như sau:

Căn cứ theo điều 28 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Theo như thông tin bạn cung cấp thì trong vòng 12 tháng trước khi sinh con ( từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 01 năm 2016) bạn đã đóng bảo hiểm đủ 6 tháng ( từ tháng 01 năm 2015 đến tháng 7 năm 2015) nên bạn hoàn toàn được hưởng chế độ thai sản.

Mức hưởng chế độ thai sản được quy định tại điều 35 Luật bảo hiểm xã hội 2006 như sau

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật này thì mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội. 

Trên đây là một số tư vấn của chúng tôi để bạn tham khảo.

Trân trọng !
CV Lương Duyên – Công ty Luật Minh Gia

Tư vấn miễn phí