Luật sư Vũ Đức Thịnh

Nghỉ thai sản khi tập sự thì thời gian tập sự còn lại sẽ tính thế nào?

Chế độ tập sự là các quy định liên quan đến quá trình người được tuyển dụng vào viên chức làm quen với môi trường công tác và tập làm những công việc của vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp sẽ được bổ nhiệm quy định trong hợp đồng làm việc. Vậy pháp luật hiện nay quy định như thế nào về chế độ tập sự? Người đang thực hiện chế độ tập sự được hưởng các quyền lợi nào?

Nội dung đề nghị tư vấn: Tôi là giáo viên, thời gian tập sự của tôi được tính là 12 tháng (từ 01/07/2020 - 01/07/2021), tuy nhiên hiện tại tôi đang mang bầu, và dự kiến sinh vào hè (tháng 6/2021), vậy là còn khoảng 1 đến gần 1 tháng nữa tôi sẽ hết thời gian tập sự. Theo quy định về hưởng chế độ thai sản, trường hợp của tôi vẫn được tính hưởng theo quy định về BHTS là 6 tháng? (Từ tháng 6/2021 - hết tháng 11/2021). Vậy thời gian dự tính đi làm lại của tôi sẽ là từ tháng 12/2021. Tôi muốn hỏi rõ là: Sau khi đi làm thì thời gian tập sự thiếu của tôi là 1 (hoặc gần 1 tháng) sẽ được tính như thế nào ạ? Tôi sẽ tập sự bù số thời gian còn thiếu hay phải tập sự bù một giai đoạn thai sản là 06 tháng?

Tôi xin được cảm ơn quý Công ty nhiều!!!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

- Thứ nhất, về thời gian nghỉ thai sản trong quá trình tập sự

Tại điểm d, Khoản 3, Điều 21 về chế độ tập sự Nghị định 115/2020/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức:

“d) Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.

Trường hợp người tập sự nghỉ ốm đau hoặc có lý do chính đáng dưới 14 ngày mà được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập nơi người được tuyển dụng vào viên chức đang thực hiện chế độ tập sự đồng ý thì thời gian này được tính vào thời gian tập sự.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội sẽ không được tính vào thời gian tập sự và thời gian tập sự không bị kéo dài mà vẫn giữ nguyên. Khi hết thời gian nghỉ thai sản viên chức sẽ phải hoàn thành thời gian tập sự còn thiếu. Đối chiếu với trường hợp của bạn, thời gian tập sự của bạn là 12 tháng từ 01/07/2020 - 01/07/2021, bạn dự kiến sinh tháng 06/2021, do đó còn 01 tháng bạn sẽ hết thời gian tập sự. Tuy nhiên bạn nghỉ hưởng chế độ thai sản sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, theo đó thời gian này sẽ không tính vào thời gian tập sự và sau khi bạn quay trở lại làm việc bạn sẽ phải hoàn thành nốt 01 tháng thời gian tập sự.

- Thứ hai, về thời gian làm bù khi nghỉ thai sản

Tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Như vậy, căn cứ theo thông tin bạn cung cấp, bạn đáp ứng đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản khi sinh con. Do đó, việc nghỉ thai sản là nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội, vì vậy thời gian nghỉ thai sản sẽ được tính vào thời gian đóng BHXH và sẽ không phải làm bù thời gian 06 tháng nghỉ thai sản này.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn