Triệu Lan Thảo

Nghỉ hưu trước tuổi khi chỉ còn làm việc hơn 1 năm

Tôi sinh tháng 4 năm 1962. Tôi công tác trong ngành giáo dục từ tháng 9 năm 1985. Do sức khỏe yếu, tính từ tháng 01/2016 đến tháng 4 năm 2017 tôi còn có 16 tháng có được nghỉ hưu trước tuổi không. Cách tính tiền được nhận khi về hưu trước tuổi thế nào? xin cảm ơn.

 

Nghỉ hưu trước tuổi khi chỉ còn làm việc hơn 1 năm

Trả lời: Cám ơn bác đã gửi nội dung tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia chúng tôi, trường hợp của bác chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Về điều kiên nghỉ hưu trước tuổi:

Theo như bác tình bày, bác có nhu cầu về hưu trước tuổi vào tháng 1/2016 và bác công tác từ tháng 9/1985 thì nếu đủ điều kiện của pháp luật lao động bác có thể được xem xét để về hưu trước tuổi. Bên cạnh đó, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2016 nên trường hợp của bác được giải quyết theo luật năm 2014.

 Căn cứ vào Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội về điều kiện hưởng lương hưu thì bác không đáp ứng đủ các tiêu chí của để hưởng lương. Do đó, bác chỉ có thể về hưu sớm 16 tháng khi thuộc trường hợp suy giảm khả năng lao động quy định tại Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội. Cụ thể, Điều 55 quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động:

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Vậy, nếu bác thuộc trường hợp bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và đáp ứng đủ các điều kiện về tuổi, số năm đóng bảo hiểm thì được xem xét về hưu sớm.

Về cách tính tiền lương hưu về trước tuổi.

Căn cứ vào Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì số tiền lương của bác sẽ được tính tương tự trường hợp về đúng tuổi nhưng với mỗi năm về trước tuổi trừ 2%, cụ thể:

Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và
khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.


Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

 Như vậy, nếu bác đủ điều kiện về hưu do suy giảm khả năng lao động và về hưu trước tuổi 16 tháng thì tiền lương của bác được tính trên cơ sở giống như về đúng tuổi và bị trừ 4% do về trước tuổi.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Nghỉ hưu trước tuổi khi chỉ còn làm việc hơn 1 năm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!

Luật gia: Lê Duyên – Công ty Luật Minh Gia.

Gọi ngay