Tuấn Luật sư

Nghỉ hưu trước tuổi hưởng lương như thế nào?

Hỏi: Chào luật sư, tôi sinh năm 1968. Năm nay tôi muốn nghỉ hưu sớm. Tôi nhờ văn phòng tính hộ xem lương tôi được bao nhiêu. Hiện nay, hệ số lương của tôi là 4.2, tôi hưởng hệ số lương 4.2 từ tháng 11/2011, trước đó là 3.56. Tôi xin cảm ơn!
Nghỉ hưu trước tuổi hưởng lương như thế nào?
Nghỉ hưu trước tuổi hưởng lương như thế nào?


Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Luật BHXH 2006 quy định về mức lương hưu được hưởng khi về hưu như sau:
 
Điều 52.Mức lương hưu hằng tháng

1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.

3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung.  
 
 
Theo đó, để xác định được mức lương hưu, anh/chị vui lòng cung cấp thêm thông tin về:

+) Công việc của người nghỉ hưu?

+) Giới tính của người nghỉ hưu?

+) Về hưu sớm theo chế độ nào? (Do suy giảm khả năng lao động hay do chính sách tinh giảm biên chế?)

Đã tham gia BHXH từ năm nào? Đến nay đã đóng BHXH được bao nhiêu năm?

Trân trọng!
Bộ phận luật sư trực tuyến - Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí