Luật gia Nguyễn Nhung

Nghỉ hưu trước tuổi có bị giảm lương hưu không?

Luật sư tư vấn về trường hợp nghỉ hưu trước tuổi và mức hưởng lương hưu tối đa như sau: Chào luật sư, Năm nay tôi 51 tuổi. Tham gia BHXH 30 năm 9 tháng. Có chứng nhận Hội đồng GĐYK về khả năng lao động 61%. Xin cho tôi hỏi: 1. Tôi nghỉ hưu trước tuổi có bị giảm tỷ lệ lương hưu không? 2. Có quy định nào cho trường hợp của tôi được hưởng 75% lương hưu không? Kính đề nghị Quý Luật sư giái đáp ý kiến của tôi. Chân thành cảm ơn.

 

Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến công ty Luật Minh Gia chúng tôi, công ty xin tư vấn trường hợp này của bạn như sau:

 

Trường hợp nghỉ hưu của bạn được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

 

“1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;”

Theo đó mức tính lương hưu của bạn sẽ theo quy định tại Khoản 3 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

“3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.”

 

Như vậy khi bạn nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị  giảm 2% mỗi năm tiền lương hưu.

 

Mức lương hưu hàng tháng quy định tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

“1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.”

 

Như vậy, mức lương tối đa được quy định là 75%.

 

>> Luật sư tư vấn chế độ hưu trí, gọi: 1900.6169

 

--------------

Câu hỏi thứ 2 - Mức hưởng hưu ở tuổi 59 đối với NLĐ nam do suy giảm khả năng lao động?

 

Tôi tên là  N, sinh ngày 1x/x/1960, tham gia óng BHXH liên tục tư tháng 4/1984, tính đến nay  được 34 năm; mức lương hiện hưởng là 5,65 từ năm 2007 đến nay; tính đến tháng 2/2017 tôi  58 tuổi, nêú đến 12/ 8/2017 tôi có đươc tinh thêm 06 tháng là 59 tuổi  không? Tôi dự định đến tháng 8/2017 tôi sẽ xin thôi giữ chức PGĐ công ty Cp và lam thủ tục nghỉ hưu trước tuổi, do tôi bị bệnh tiểu đường;Nhờ công ty luật tư vấn cho tôi theo luật  BHXH 2014, thì tôi về hưu trước tuôỉ do bị bệnh, làm mất khả năng lao động 61 %; Cách tính tỷ lệ lương hưu cuả tôi có đủ 75% không? Trân thành cảm ơn nhiêu?

 

Trả lời: Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn trường hợp tương tự như sau:

 

>> Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi và mức hưởng lương hưu

 

Theo quy định tại điều 54 Luật BHXH năm 2014 thì NLĐ nam đủ 60 tuổi và đóng đủ 20 năm BHXH thì đủ điều kiện về hưu.

 

Điều 55 Luật BHXH năm 2014 quy định Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

 

"1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;"

 

Theo quy định trên, năm 2017 mà anh muốn nghỉ hưu trước tuổi thì anh phải từ 52 tuổi trở lên và suy giảm 61% khả năng lao động. Theo thông tin anh đưa ra, tới 12/02/2017 thì anh đủ 58 tuổi. 

 

Khoản 3 điều 56 Luật BHXH năm 2014 quy định: "3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

 

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi."

 

Theo quy định tuổi  nghỉ  hưu có tháng lẻ từ trên 6 tháng thì không bị giảm trừ % trước tuổi của năm đó. Như vậy, nếu thời điểm có kết quả giám định suy giảm 61 % từ ngày 13/8/2017 trở đi thì anh sẽ không bị trừ % tuổi 59 mà chỉ bị trừ mất 1 năm trước tuổi( trừ 2%).

 

Khi đó, mức hưởng hưu của anh như sau:

 

15 năm đóng BHXH đầu tiền = 45%

 

19 năm đóng BHXH còn lại = 19 x 2% = 38% 

 

Như vậy, 34 năm đóng BHXH = 45 % + 38% = 83%. Tuy nhiên, theo quy định chỉ được phép hưởng tối đa 75%; 8 % còn lại được tình hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, mỗi năm được nửa tháng mức bình quân đóng BHXH. Trợ cấp một lần của anh được tính là: 4 năm  x 0.5 tháng = 2 tháng mức bình quân tiền lương đóng BHXH.

 

Nếu thời điểm có quyết định nghỉ hưu của anh từ ngày 13/08/2017 trở đi thì anh bị trừ 2% trước tuổi do đó mức hưởng hưu của anh là: 75%- 2% = 73%.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Nghỉ hưu trước tuổi có bị giảm lương hưu không?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn chế độ hưu trí trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng.
C.V Hoàng Thu – Công ty Luật Minh Gia.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí