LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định 108 cần những điều kiện gì?

Tôi tên P.X.D năm nay tôi 51 tuổi ( sinh 1964) tôi xin nhờ luật sư tư vấn cho tôi về vấn đề sau: Tôi tham gia công tác tại UBND thị trấn được 25 năm và đóng BHXH đến nay được 21 năm do sức khoẻ và không đủ chuẩn để cơ cấu tôi được cơ quan cho nghỉ theo NĐ 108. Vậy khi nghỉ tôi đi giám định sức khoẻ nếu được 61% thì tôi được hưởng lương hưu bao nhiêu hiện tôi đang hưởng 3.200.000 đ 5 năm nay?

 

Nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định 108 cần những điều kiện gì?
Tinh giản biên chế


Trả lời: Cảm ơn anh đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của anh chúng tôi tư vấn như sau:

Về nghỉ hưu theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP

Theo như anh trình bày thì anh đã được cơ quan xét duyệt và đưa vào diện nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Khi đó, với độ tuổi 51 thì anh có thể được hưởng các chế độ theo quy định tại điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP:

“Điều 8. Chính sách về hưu trước tuổi

1. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:

a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại Điểm b Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương”.


Để được hưởng những chế độ trên thì anh cần phải đáp ứng các điều kiện:

- Đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi với nam.

- Đóng BHXH đủ 20 năm.

- Đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại.

Do công việc công tác tại UBND thị trấn không phải là công việc nặng nhọc, độc hại nên anh sẽ không được hưởng những chế độ trên.

Trường hợp của anh sẽ áp dụng quy định tại điều 51 Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Về nghỉ hưu trước tuổi theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014

“Điều 51. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành”. 


Vì vậy, nếu có giấy giám định khả năng lao động từ 61% trở lên thì anh sẽ được nghỉ hưu ở độ tuổi 51 mà không bị giảm trừ lương hưu. 

Mức lương hưu hằng tháng tính theo quy định tại điều 52 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

“Điều 52. Mức lương hưu hằng tháng

1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%”.


Anh sẽ được hưởng: 45% + 6 x 2% = 57% x Mức bình quân tiền lương.

Mức bình quân tiền lương của anh là bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của năm năm cuối trước khi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật bảo hiểm xã hội.

Vậy mức lương hưu anh được hưởng là: 57% x 3.200.000 = 1.824.000 đồng/tháng.

Trân trọng!
Luật gia: Việt Dũng - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn