Đồng Xuân Thuận

Nghỉ hưu theo Luật Bảo hiểm Xã hội 2014 hiệu lực 1/1/2016

Ba tôi sinh năm 1969, hiện đang công tác tại tông ty TNHH MTV72, có 27 năm công tác. Hiện nay công ty ba tôi có chế độ nghỉ hưu trước tuổi. Nếu ba tôi về hưu năm nay có được hưởng ưu đãi so với năm sau hay không và được hưởng như thế nào?

 
Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:
 
Không có sự khác biệt nếu ba bạn nghỉ hưu năm 2016 hay 2017 nhưng có khác biệt nếu ba bạn nghỉ hưu năm 2018. Vì đến năm 2016 ba bạn mới 47 tuổi, chưa đủ tuổi về hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế quy định tại Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế (yêu cầu nam từ đủ 50 tuổi trở lên).
 
Do đó, nếu ba bạn nghỉ hưu trước tuổi, ba bạn chỉ có thể được hưởng lương hưu nếu ba bạn có đủ các điều kiện quy định tại Điều 55 Luật Bảo hiểm Xã hội 2014:
 
- Đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trở lên,
 
- Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, và
 
- Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.
 
Mức lương hưu ba bạn sẽ được hưởng được quy định tại Điều 56 Luật Bảo hiểm Xã hội 2014:
 
“1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.
 
2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:
 
a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;
 
b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.
Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.
 
3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.
 
Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.”
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Nghỉ hưu theo Luật Bảo hiểm Xã hội 2014 hiệu lực 1/1/2016. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
Cv Nguyễn Thúy Hạnh – Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay