Vy Huyền

Nghỉ hưu sớm theo tinh giản biên chế theo Nghị định 108

Luật sư tư vấn về trường hợp hưởng chế độ hưu trí trước tuổi do tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Những đối tượng được hưởng chính sách tinh giản biên chế theo nghị định này.


Nội dung cần tư vấn:

Tôi là nữ, sinh 06/1965 đã đóng BHXH 30 năm. Công tác tại NHTM cổ phần sở hữu 100% vốn tư nhân, Qua tham khảo Nghị định 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014. Tôi muốn nghỉ hưu trước tuổi vì nhiều lý do cứ cho là CB dôi dư. Vậy Tôi có thuộc đối tượng điều chỉnh để nghỉ hưu theo nghị định 108 nói trên không? Nếu không thì văn bản pháp luật nào để điều chỉnh nghỉ hưu trước tuổi đối với trường hợp cá nhân tôi.

Trả lời: Cảm ơn chị đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của chị chúng tôi tư vấn như sau:
 
Theo quy định tại Điều 1 về phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP:
 
“Nghị định này quy định chính sách tinh giản biên chế để thực hiện trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau:
 
1. Các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp xã;
 
2. Các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;
 
3. Các hội được giao biên chế và ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả lương;
 
4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước hoặc do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội làm chủ sở hữu (sau đây gọi chung là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) được chuyển đổi từ công ty nhà nước, công ty thuộc các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, nay tiếp tục được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện sắp xếp lại theo phương án cổ phần hóa, giao, bán, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, phá sản hoặc chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc chuyển thành đơn vị sự nghiệp công lập;
 
5. Công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước nay được cấp có thẩm quyền bán hết phần vốn nhà nước;
 
6. Nông, lâm trường quốc doanh sắp xếp lại theo quy định của pháp luật”.
 
Do công ty của chị NHTM cổ phần sở hữu 100% vốn tư nhânlà doanh nghiệp tư nhân nên sẽ không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định 108 này.

Đối với doanh nghiệp tư nhân thì các chế độ cuả người lao động được điều chỉnh tại Bộ luật lao động 2012 và Luật bảo hiểm xã hội 2006 cùng các văn bản hướng dẫn liên quan.

Ngoài ra, chị có thể tham khảo về trường hợp của mình trong bài viết sau:

>> Điều kiện để hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi

>> Tư vấn về vấn đề nghỉ hưu trước tuổi 

>> Điều kiện và mức hưởng lương hưu đối với nữ khi nghỉ hưu trước tuổi

Trân trọng!
Luật gia: Việt Dũng - Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay