Tuấn Luật sư

Nghỉ hưu năm 2015 hay năm 2016 mức hưởng lợi hơn thế nào?

Tôi đang công tác tại công viên cây xanh hà nội, Năm nay tôi 55 tuổi , tôi có 36 năm công tác trong đó có 4 năm bộ đội và 3 năm ở nước ngoài . Tôi xin hỏi nên nghỉ hưu năm nay (2015) hay năm 2016 tôt hơn và cách tính chế độ như thê nào? Tôi xin chân thành cám ơn luật Minh Gia.

 

Trả lời:

 

Cảm ơn bác đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bác, chúng tôi tư vấn như sau:

Bác cần xác nhận lại điều kiện lao động của mình để được xét chính sách nghỉ hưu:

Với công việc bác nêu, theo Danh mục Công việc, nghệ nghiệp có tính chất nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo Quyết định 1629/BLĐTBXH năm 1996, bác có thể xem xét rõ nội dung công việc thuộc vào Điều kiện loại nào.

Trường hợp, công việc của bác thuộc danh mục công việc nặng nhọc độc hại, nguy hiểm: Theo Luật BHXH 2006:

Điều 50.Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.


Theo đó, bác có thể được nghi hưu theo điểm b Khoản 1 Điều 50, dành cho đối tượng nam từ đủ 55 tuổi đến 60 tuổi.

Bác không nói rõ về 4 năm trong quân đội, khi xuất ngũ, bác đã được hưởng trợ cấp xuất ngũ hay chưa, và những năm đi nước ngoài, bác có thực hiện rút BHXH một lần hay không. Nếu bác đã được nhận trợ cấp xuất ngũ và rút BHXH một lần khi ra nước ngoài công tác thì thời gian này sẽ không được tính vào thời gian để hưởng chế độ BHXH hưu trí.

Dưới đây là mức hưởng lương hưu hàng tháng nếu bác nghỉ hưu ở tuổi 55, với điều kiện lao động công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Mức hưởng lương hưu:

Điều 52.Mức lương hưu hằng tháng

1.    Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

 
Theo đó, bác sẽ được hưởng lương hưu:

Mức hưởng= 45% (15 năm) + (21 năm x 2%)=87%=> tối đa được hưởng 75%

Mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu: 5 x 0,5= 2,5 tháng tiền lương đóng BHXH.

Theo Luật BHXH năm 2014:

Điều kiện hưởng lương hưu dành cho đối tượng người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm:

Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;


Theo quy định của Luật mới, độ tuổi nghỉ hưu dành cho đối tượng lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm vẫn được xác định từ 55-60 đối với nam.

Chế độ hưởng:

Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.


Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Tùy vào thời điểm bác nghỉ hưu mà sẽ được tính mức hưởng theo quy định trên.

Nếu bác muốn nghỉ hưu vào thời điểm năm 2016 thì mức hưởng vẫn như chế độ theo Luật 2015.

Nếu bác muốn nghỉ vào thời điểm 2018, thì mức hưởng  sẽ có chút thay đổi, giảm mức hưởng đi từ 1%-2%.

Tóm lại, bác muốn nghỉ hưu vào năm 2015 hay 2016 thì chế độ hưởng của bác vẫn không có nhiều thay đổi.

 

Trân trọng
C.V Hoàng Ngàn. Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí