LS Hoài My

Nghỉ hằng năm và cách tính số ngày nghỉ hằng năm

Tôi vào làm ngày 01/03/2015 tại nhà máy và được phân vào bộ phận có công việc nặng nhọc độc hại (bp Sơn). Đến tháng 12/2015 số ngày nghỉ phép năm được công ty tính là 9 ngày (phép năm tính theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc). Đến tháng 3/2016 tôi làm đủ 1 năm vậy có được tính thêm 2 ngày phép năm của năm 2015 bên bộ phận có công việc nặng nhọc độc hại như quy định điều 111 của BLLĐ không? Phép năm độc hại có được tính cộng dồn không?


Trả lời. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia. Trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau.

Điều 111 Bộ luật lao động 2012 quy định về Nghỉ hằng năm như sau:

“1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động.

3. Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

...............................................................”

Điều 114 Bộ luật lao động quy định về Thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ như sau:

“...........................................................................

2. Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền.”

Và Điều 7 Nghị định 45/2013/NĐ-CP quy định về Cách tính số ngày nghỉ hằng năm đối với trường hợp làm không đủ năm như sau:

“Số ngày nghỉ hằng năm theo Khoản 2 Điều 114 của Bộ luật lao động được tính như sau: lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm; kết quả phép tính lấy tròn số hàng đơn vị, nếu phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5 thì làm tròn lên 01 đơn vị.”

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn vào công ty làm việc từ ngày 1/3/2015 được phân vào bộ phận có công việc nặng nhọc, độc hại và đến tháng 3/2016 thì bạn mới làm việc được 1 năm.  Tuy nhiên, Pháp luật hiện nay không có quy định về việc cộng thêm số ngày nghỉ phép cho người lao động cho năm chưa làm đủ 12 tháng cho người sử dụng lao động và cũng chưa có quy định về việc cộng dồn ngày nghỉ từ năm này cho năm sau. Nên trường hợp của bạn là đến tháng 3/2016 là đủ 12 tháng làm việc nhưng sẽ không được cộng thêm 2 ngày nghỉ phép của năm 2015 và ngày nghỉ hằng năm của năm nào sẽ được tính trong năm đó.

Vì vậy, năm 2015 bạn làm việc chưa đủ 12 tháng nên căn cứ vào các quy định trên thì thời gian nghỉ hằng năm của bạn được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Nếu năm 2015 bạn không nghỉ thì bạn sẽ được người sử dụng lao động thanh toán bằng tiền.

Tuy nhiên, bạn có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để được cộng dồn số ngày nghỉ của năm 2015 vào năm 2016 hoặc để nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Nghỉ hằng năm và cách tính số ngày nghỉ hằng năm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
Cv. Tú Hiền – Công ty Luật Minh Gia.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí