Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Nâng lương trước hạn cho viên chức

  • 04/07/2018
  • Đỗ Hân
  • Luật sư tư vấn về điều kiện hưởng nâng bậc lương trước thời hạn, Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện không được tính tương đương với Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế không theo quy định của pháp luật hiện hành

  Nội dung tư vấn: Bộ phận tham mưu đề nghị nâng lương trước hạn 06 tháng cho viên chức. Theo khoản 2, Điều 74. "1. Giấy khen gồm: a) Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; b) Giấy khen của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước; c) Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;” Theo Điều 4, khoản 3 Quyết định số 500/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh về quy định nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc: "Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng khi đạt một trong các thành tích sau: - Được thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc cấp tương đương tặng giấy khen; Được tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở". Tuy nhiên, có một số ý kiến cho rằng Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện không được tính tương đương với Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế. Kính nhờ Công ty tư vấn giúp cho tôi: 02 giấy khen trên có được tính tương đương nhau không ạ? Tôi xin chân thành cảm ơn. 

  Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

  Do thông tin của bạn không đầy đủ nên chúng tôi không thể tư vấn cho bạn về vấn đề của bạn.  Tuy nhiên, căn cứ theo thông tin bạn đã đưa ra có thể bạn đang thắc mắc về điều kiện để nâng lương trước hạn. Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 thông tư 08/2013/TT-BNV về điều kiện hưởng và chế độ hưởng chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ như sau:

  “1. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

  a) Điều kiện và chế độ được hưởng:

  Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

  …”

  Và căn cứ theo quy định tại Điều 3 quyết định 3159/QĐ- BTC về các trường hợp không thuộc đối tượng để được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc như sau:

  “Điều 3. Các trường hợp không thuộc đối tượng để được xem xét nâng bậc lương trước hạn do có thành tích xuất sắc

  1. Trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng có thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật bằng các hình thức kỷ luật quy định tại Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền.

  2. Đã đủ thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo quy định trong năm để xem xét nâng bậc lương thường xuyên (tính đến 31/12 của năm xét).

  3. Sau lần nâng bậc lương trước thời hạn gần nhất công chức, viên chức, hợp đồng lao động 68 chưa thực hiện 01 lần nâng bậc lương thường xuyên theo quy định (kể cả đối với trường hợp được nâng ngạch, chuyển ngạch công chức, viên chức sau khi nâng bậc lương trước thời hạn)”

  Về 2 giấy khen: Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện và Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế không liên quan đến nhau. Do đó, Căn cứ vào các quy định trên thì các đối tượng đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 2 thông tư 08/2013/TT-BNV và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản và không thuộc đối tượng quy định tại Điều 3 quyết định 3159/QĐ-BTC thì có thể được hưởng nâng lương trước thời hạn.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

  Trân trọng.
   

  CV tư vấn: Dương Thị Thảo  - Luật Minh Gia

    Hotline: 1900.6169