Luật sư Trần Khánh Thương

Mức lương hưu được hưởng đối với trường hợp nghỉ hưu theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP Về chính sách tinh giản biên chế

Nội dung xin tư vấn: Xin chào luật sư. Tôi đã được luật sư tư vấn về chế độ và các thủ tục cần thiết khi muốn nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/CP/2014 nhưng tôi còn có một điều chưa được rõ xin luật sư tư vấn thêm, vì hôm trước tôi có hỏi bên BHXH về cách tính và tỷ lệ lương hưu khi nghỉ theo nghị đinh này thì tôi được trả lời là tôi mới đóng BH được 21 năm và nghỉ hưu ở tuổi 52 thì chỉ được hưởng 63% lương hưu thôi.

 

Vì theo nghị định thì NLD sẽ không bị giảm trừ tỷ lệ lương hưu. Vậy xin luật sư tư vấn giúp (Tư vấn  tiếp theo đối với trường hợp Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP)

 

Trả lời: Cảm ơn bác đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Luật BHXH quy định về cách tính tiền lương hưu hằng tháng cụ thể tại Điều 52 luật BHXH 2006:

Điều 52.Mức lương hưu hằng tháng

1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.

3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung.  
 
Nếu nghỉ hưu theo nghị định 180/2014/NĐ-CP thì bác không bị giảm trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi. Do vậy, lương hưu của bác sẽ tính theo khoản 1 Điều 52 Luật BHXH 2006. Bác có 21 năm đóng BHXH, theo đó:
 
- 15 năm đầu đóng BHXH sẽ được hưởng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật BHXH.
 
- 6 năm sau đó, tương ứng với mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ.
 
Theo đó, nếu là nam thì tỷ lệ lương hưu được hưởng là 57% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật BHXH.
 
Nếu là nữ thì tỷ lệ lương hưu được hưởng là  63% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật BHXH.
 
Như vậy, bên BHXH trả lời bác như vậy là đúng với quy định của pháp luật (trong trường hợp bác là nữ) .

 

Trân trọng!
Luật gia: Trần Thị Thương - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí