Phùng Gái

Mức hưởng trợ cấp hàng tháng với trường hợp người lao động TNLĐ và bệnh nghề nghiệp?

Câu hỏi tư vấn: Năm 2000 tôi bị tai nạn lao động đã được giám định tỷ lệ thương tật là 36% và được hưởng trợ cấp hàng tháng từ đó. Tháng 1- 2017 tôi bị bệnh điếc nghề nghiệp sau khi giám định tỷ lệ thương tật là 25%.

 Kết quả giám định tổng hợp được hội đồng giám định y khoa cơ sở 2 thành phố Hà Nôi kết luận như sau: tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động năm 2000 là 36%; tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh điếc nghề nghiệp là 25%.Tổng hợp suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động và bệnh điếc nghề nghiệp là 52%. Vừa qua BHXH thi xã  có trả lời với công ty tôi là tôi chỉ được hưởng trợ cấp một lần với bệnh điếc nghề nghiệp là 25% và tôi vẫn hưởng trợ cấp hàng tháng do tai nạn lao động từ năm 2000 mà không tính trợ cấp tai nạn lao động,bệnh nghề nghiệp theo kết quả giám định TỔNG HỢP là 52% .

Vậy xin luật sư vui lòng tư vấn cho tôi được biết cách tính của BHXH thi xã có đúng không? Cách tính đúng là như thế nào (bâc lương đóng bảo hiểm xã hội của tôi là 5530000đ và thời gian công tác đến tháng 1-2017 là 29 năm 3 tháng). . Rất mong được luật sư giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn. 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định của Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 về giám định mức suy giảm khả năng lao động. Cụ thể:

Điều 47. Giám định mức suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định hoặc giám định lại mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Sau khi bị thương tật, bệnh tật lần đầu đã được điều trị ổn định còn di chứng ảnh hưởng tới sức khỏe;

b) Sau khi thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định;

c) Đối với trường hợp thương tật hoặc bệnh nghề nghiệp không có khả năng điều trị ổn định theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế thì người lao động được làm thủ tục giám định trước hoặc ngay trong quy trình điều trị.

2. Người lao động được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Vừa bị tai nạn lao động vừa bị bệnh nghề nghiệp;

...

Điều 50. Thời điểm hưởng trợ cấp

1. Thời điểm hưởng trợ cấp quy định tại các điều 48, 49 và 52 của Luật này được tính từ tháng người lao động điều trị ổn định xong, ra viện hoặc từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa trong trường hợp không điều trị nội trú; trường hợp giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động quy định tại khoản 2 Điều 47 của Luật này, thời điểm trợ cấp được tính kể từ tháng người lao động điều trị xong, ra viện của lần điều trị đối với tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau cùng hoặc từ tháng có kết luận giám định tổng hợp của Hội đồng giám định y khoa trongtrường hợp không điều trị nội trú.

Như vậy, đối chiếu quy định trên mặc dù bạn đang hưởng trợ cấp hàng tháng đối với chế độ tai nạn lao động từ năm 2000 và đến nay lại bị bệnh nghề nghiệp (bệnh điếc) mà bạn đã xin được giám định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động trước đây của bạn. Đồng thời, đã có kết quả giám định tổng hợp của hội đồng giám định y khoa kết luận tỷ giảm khả năng lao động do tai nạn lao động năm 2000 là 36%; tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh điếc nghề nghiệp là 25% và tổng hợp suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động và bệnh điếc nghề nghiệp là 52% thì bạn vẫn được giải quyết hưởng trợ cấp theo kết quả giám định tổng hợp này, chứ không tách ra giải quyết từng chế độ một. Theo đó, cách tính giải quyết chế độ của cơ quan bảo hiểm (tiếp tục hưởng trợ cấp hàng tháng với chế độ tai nạn lao động và hưởng trợ cấp một lần với bệnh nghề nghiệp) là không phù hợp với quy định pháp luật.

Do đó, với mức suy giảm 52% thì bạn sẽ tiếp tục hưởng trợ cấp hàng tháng và thời điểm hưởng là từ tháng có kết luận giám định tổng hợp này và mức hưởng trợ cấp của bạn sẽ bao gồm: 72% mức lương cơ sở (trợ cấp hàng tháng) và khoản trợ cấp tính theo số năm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Cụ thể:

Điều 49. Trợ cấp hằng tháng

1. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng.

2. Mức trợ cấp hằng tháng được quy định như sau:

a) Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở;

b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, hằng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc được xác định mắc bệnh nghề nghiệp; trường hợp bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia đóng vào quỹ hoặc có thời gian tham gia gián đoạn sau đó trở lại làm việc thì tiền lương làm căn cứ tính khoản trợ cấp này là tiền lương của chính tháng đó.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề bạn quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến Tổng đài luật sư tư vấn luật trực tuyến - 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời

Trân trọng

CV P.Gái - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900.6169