Trần Diềm Quỳnh

Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện?

Tư vấn về trường hợp chưa đủ năm đóng bảo hiểm xã hội là 20 năm để hưởng lương hưu và muốn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu thì phương thức đóng bảo hiểm xã được quy định như thế nào? Nội dung như sau:


Nội dung đề nghị tư vấn:

Tôi sinh ngày 3/8/1960 đến ngày 3/8/2015 tôi đủ 55 tuổi. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe, tôi đã xin nghỉ việc từ ngày 3/5/2015. Thời gian tham gia BHXH là 19 năm 7 tháng, còn thiếu 5 tháng nửa mới đủ 20 năm thì mới được hưởng chế độ hưu trí. Nay tôi muốn đóng Bảo hiểm tự nguyện 5 tháng còn lại, tôi đã đến bưu điện xin làm thủ tục đóng BHTN, bản thân tôi muốn đóng một lần 5 tháng nhưng nhân viên thu tiền BHTN chỉ cho đóng 2 tháng (8,9/2015), đến đầu tháng 10/2015 mới được đóng 3 tháng tiếp theo, như vậy có đúng quy định không. Tôi có được đóng bù tháng 5,6,7/2015 không thay vì đóng vào tháng 10,11,12/2015. Nhân viên phụ trách BHTN trả lời chỉ được đóng tiếp, không được đóng bù. Mong luật sư trả lời. Trân trọng cám ơn.
 

Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện?

Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia chúng tôi, trường hợp của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:
 
Thứ nhất, theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 190/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện: người lao động nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 5 năm so với thời gian quy định, kể cả những người đã có từ đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên mà chưa nhận BHXH một lần có nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện thì được đóng tiếp cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.
 
Thứ hai, theo quy định của pháp luật: Nghị định số 190/NĐ-CP thì:

- Mức đóng:

Mức đóng BHXH hàng tháng của người tham gia BHXH tự nguyện bằng tỷ lệ phần trăm đóng BHXH tự nguyện (X) với mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH của người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.

- Phương thức đóng:

Phương thức đóng: lựa chọn hàng tháng hoặc hàng quý hoặc 6 tháng một lần.

Thời điểm phải đóng:

- 15 ngày đầu tháng đối với phương thức đóng hàng tháng.

- 45 ngày đầu quý đối với phương thức đóng hàng quý.

- 03 tháng đầu đối với phương thức đóng 6 tháng một lần.

Trường hợp đã đóng theo phương thức đóng hàng quý hoặc 6 tháng một lần, mà trong thời gian đó chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu chung thì không phải truy đóng số tiền chênh lệch so với mức lương tối thiểu mới.

Như vậy, trong trường hợp của bạn sẽ không được đóng bù quay trở lại các tháng 5,6,7/2015.  Chỉ được đóng theo như hướng dẫn của nhân viên thu tiền bảo hiểm tự nguyện. Phương thức đóng là theo 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng theo quy định như trên của luật.

 

Trân trọng!
Tư vấn viên: Hoàng Huyền – Công ty Luật Minh Gia.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí