Phùng Gái

Mức điều chỉnh trợ cấp mới cho đối tượng đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động?

Người lao động bị tai nạn lao động sẽ được hưởng trợ cấp theo quy định pháp luật. Ngày 1/7/2018, Nghị định số 88/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành theo đó đối tương đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động trước ngày 1/7/2018 sẽ được điều chỉnh về mức hưởng. Vậy mức điều chỉnh được xác định như thế nào.

 

Theo quy định tại Nghị định 88/2018/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Cụ thể:

 

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh

 

Nghị định này điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng sau đây:

...

Điều 2. Thời điểm và mức điều chỉnh

 

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2018 đối với các đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định này.

 

Và được hướng dẫn tại Thông tư 05/2018/TT-BLĐTBXH:

 

Điều 1. Đối tượng áp dụng

..

. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng trước ngày 01 tháng 7 năm 2018.

 

Điều 2. Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

 

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này được tăng thêm 6,92% so với mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2018. Cụ thể:

 

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ tháng 7 năm 2018

=

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6 năm 2018

x

1,0692

 

 

Như vậy, đối chiếu quy định pháp luật trên từ ngày 1/7/2018 những đối tượng đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ được tính tăng thêm 6,92% so với với mức trợ cấp đang hưởng của tháng 6/2018.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của công ty Luật Minh Gia về "Điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp". Nếu bạn còn vướng mắc hoặc cần hỗ trợ thêm thì vui lòng phản hồi qua Email hoặc liên hệ số Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 19006169 để được hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!

Phòng Luật sư tư vấn lao động - Công ty Luật Minh Gia.

 

Gọi ngay